Jaarverslag 2019

team Atria

2019 was een veelbewogen jaar voor vrouwengeschiedenis en emancipatie, waarin mooie stappen zijn gemaakt.

Lees hier Atria’s Jaarverslag over 2019

Bevordering van gendergelijkheid

Atria heeft in 2019 zowel wetenschappelijk als maatschappelijk bijgedragen aan de bevordering van gendergelijkheid. Er is hard gewerkt aan de voortzetting van de drie vijfjarenprogramma’s in partnerschap met het Ministerie van OCW:

Dankzij deze programma’s kan Atria een cruciale bijdrage leveren aan kennis over het behoud, aanvullen en tot leven brengen van vrouwengeschiedenis. En bijdragen aan de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de preventie van geweld tegen vrouwen.

Bijzondere momenten

Kenmerkend voor 2019 waren een aantal bijzondere momenten, waaronder:

Ook in tal van perspublicaties toonde Atria zich relevant door actief bij te dragen aan discussies over bijvoorbeeld abortus en de loonkloof.

Lees hier ons Jaarverslag over 2019

In 2020 vervolgen we de weg naar een wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Wil je Atria steunen? Dat kan via ons steunfonds het Aletta Jacobs Fonds.
Zo kunnen we met elkaar werken aan een mooiere toekomst.

Delen: