Alles ging op slot: Kinderdwangarbeid meisjes Goede Herder

oral history dwangarbeid meisjes van de goede herder

Interviews met vijf vrouwen, die als jonge meisjes tegen hun wil in naaiateliers en wasserijen van de kloostergemeenschap De Goede Herder terechtkwamen. Jarenlang verrichtten zij werkzaamheden zonder betaling onder erbarmelijke omstandigheden.

Kinderdwangarbeid meisjes Goede Herder

Tot nu toe was er weinig bekend over de aard en de omvang van de dwangarbeid, die naar schatting 15.000 meisjes moesten verrichten tijdens hun opsluiting in vestigingen van de rooms-katholieke Congregatie de Goede Herder in Zoeterwoude, Velp, Tilburg en Almelo. Voor het Oral History-project Een gesproken Monument: Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder zijn vijf van hen geïnterviewd door historica Dineke Stam en documentairemaakster Jet Homoet.

Alles ging op slot

Op 24 januari 2020 zijn de filminterviews Alles ging op slot gelanceerd. De lange interviews (3 à 4 uur) worden bij Atria voor permanente toegang voor digitale onderzoeksgegevens (DANS) vastgelegd en vanaf 1 maart 2020 beschikbaar gesteld.

“Deze filminterviews vullen een schrijnende leemte over de Nederlandse geschiedenis van gedwongen kinderarbeid binnen de muren van de Rooms-Katholieke ‘jeugdzorg’. Hierbij fungeerden opvoeders en de jeugdzorg van de Nederlandse overheid als toeleveranciers en hielpen de congregatie inkomsten te generen.”

Susanne Neugebauer, destijds Atria’s archivaris en projectleider

Lotgenoten kunnen contact opnemen met de stichting KMGH
Bureau Clara Wichmann ondersteunt de rechtszaak van de vrouwen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Stichting RCOAK, Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Haëlla Stichting, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten.

logos-sponsoren-oral-history-dwangarbeid-meisjes-goede-herder


Fotocredits: Katholiek Documentatie Centrum / Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping

Delen:

Gerelateerde artikelen