Gloria Wekker over White Innocence

verslag Gloria Wekker over White Innocence

Prof. dr. Gloria Wekker hield op 29 maart een lezing bij Atria over de totstandkoming, inhoud en ontvangst van haar boek White Innocence (2016). Zij ging in het bijzonder in op de intersecties tussen ras en gender met verwijzingen naar – en duiding van – de actualiteit.

U kunt de lezing terugkijken op YouTube

White Innocence: paradoxes of colonialism and race onderzoekt een centrale paradox in de Nederlandse cultuur: de passie en agressie die ras oproept terwijl het bestaan van ras en racisme tegelijkertijd wordt ontkend. In de verkenning van de werking van ras en racisme in Nederland is het ‘culturele archief’ voor Wekker een leidend concept: de diep ingesleten attitudes en affecten die racisme in stand houden en hun oorsprong kennen in het koloniale verleden. Het boek White Innocence heeft tot een ongekende impuls in het racismedebat geleid, zowel in Nederland als daarbuiten.

Prof. dr. G.D. (Gloria) Wekker is sociaal en cultureel antropoloog (UvA 1981), haar specialisaties liggen op het gebied van Gender Studies, Sexuality Studies, African American Studies, en Caribbean Studies. Sinds 2001 bezet zij de Aletta (IIAV)-leerstoel Gender en Etniciteit aan de faculteit Geesteswetenschappen. Verder is zij coördinator van de eenjarige Master “Comparative Women’s Studies in Culture and Politics”. Tevens is zij directeur van GEM, Expertisecentrum Gender, Etniciteit en Multiculturaliteit in het hoger onderwijs.

Foto: Jean van Lingen

Delen:

Gerelateerde artikelen