Flats voor vrouwen

parel uit de collectie plattegrond flats voor vrouwen

Wandelend door het Kenaupark in Haarlem zie je talloze mooie villa’s. Nummer 6 werd in 1938 gekocht door de Flatstichting voor Vrouwen door Vrouwen, naar een initiatief van E.J. van Waveren-Resink (1877-1946) in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Het opzetten van een zelfstandige woonruimte voor vrouwen was toen zeer vooruitstrevend te noemen, omdat vrouwen simpelweg niet geacht werden alleen te gaan wonen. Gezien de slechte woonomstandigheden en de weinige mogelijkheden voor alleenstaanden om onafhankelijk te wonen waren de flats van de stichting een unieke oplossing. Al was het een druppel op een gloeiende plaat.

Ook het aantrekken van de jonge architect Gerrit Rietveld voor het bouwen van flats in de villa, getuigde van visie. Het pand werd omgebouwd tot een aantal eenpersoonswoningen, een ‘EKAWO’ (Een KAmerWOning). Het bleek een succes: in 1958 kocht de Flatstichting ook Kenaupark 8.

Lees verder

Mirjam Kuijpers en Ellen van den Heiligenberg deden onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van de Flatstichting. Je kunt hierover lezen in Een kamer in het Kenaupark

Bron: Archief Flatstichting voor Vrouwen door Vrouwen, inventarisnummer 36

Delen:

Gerelateerde artikelen