Aanbevelingen voor de VN Commission on the Status of Women

Aanbevelingen voor de VN Commission on the Status of Women

Economische empowerment van vrouwen is de sleutel tot de realisatie van vrouwenrechten. Genderongelijkheid is niet alleen een sociaal en moreel issue, maar ook een economische uitdaging. In een scenario waarin vrouwen een identieke positie op de arbeidsmarkt hebben als mannen wordt er 28 biljoen dollar (26%) toegevoegd aan het mondiale BBP in 2025. 

CSW61

De 61e zitting van de VN Commission on the Status of Women komt op een belangrijk moment, omdat nieuwe technologische ontwikkelingen de manier waarop we leven en werken veranderen. Dit jaar staat het thema ‘women’s economic empowerment in the changing world of work’ centraal. Hierover hebben een aantal Nederlandse maatschappelijke organisaties – onder coördinatie van WO=MEN, Nederlandse Vrouwen Raad en Atria – aanbevelingen opgesteld voor de ‘Agreed Conclusions’ van de CSW. Vanmiddag overhandigde een robot de aanbevelingen voor de regeringsdelegatie aan Sjoerd Warmerdam (Directie Emancipatie bij OCW).

Delen:

Gerelateerde artikelen