csw65

Ieder jaar staat de VN een paar weken in het teken van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes wereldwijd. In 2021 bespreekt de VN-Commission on the Status of Women in haar 65e zitting de volgende thema's:

  • gelijkwaardige participatie van vrouwen in het publieke leven
  • een gelijke en inclusieve deelname aan de politiek & andere besluitvormende organen
  • aanpak van gendergerelateerd geweld

Atria is samen met WO=MEN in Nederland verantwoordelijk voor de coördinatie van de input van maatschappelijke organisaties en houden je op de hoogte van de ontwikkelingen van CSW65.

csw65

csw65