biografie

Een biografie is een levensbeschouwing. Het woord komt uit het Oudgrieks (bios, graphein). Het opschrijven van het leven van een persoon, oftewel een levensbeschrijving.

biografie

biografie