andreas burnier

Andreas Burnier was het pseudoniem van Catharina Irma Dessaur. Nederlands schrijfster geboren in Den Haag in 1931. Onder haar eigen naam was ze van 1973 tot 1988 hoogleraar criminologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Schrijfster van onder andere Het jongensuur en De litteraire salon.
Foto: collectie IAV - Atria

andreas burnier

andreas burnier