Irene Teufer

Irene is communicatie professional bij Atria en projectleider van Act4Respect Unlimited binnen team activatie. Deze alliantie richt zich op het voorkomen van seksueel geweld en (ex)partnergeweld onder jongeren. De primaire doelgroep zijn professionals uit de gebieden  onderwijs, zorg en welzijn, veiligheid en justitie. Irene is aanspreekpunt en coördineert de Kennishub waarin informatieve evenementen en tools worden gecreëerd en verspreid voor deze professionals. Daarnaast had Irene een leidende rol bij de inhoud en organisatie van de podcast ‘niet jouw schuld‘, en de congressen ‘Be the change‘ en ‘Jong, queer en online‘.

Als projectleider binnen team activatie van Act4Respect stelt Irene een actief en duurzaam netwerk samen van professionals, GGD’en, gemeentes en organisaties en coördineert dit met als doel het agenderen van de preventie van seksueel geweld en (ex)partnergeweld op lokaal en landelijk niveau.

Irene studeerde de Research Master Media Studies aan de UvA met een specialisatie in Television and Cross-Media Culture. Tijdens haar studie was haar focus op de representatie van de vrouw en lhbti+ groepen. 

portret van irene in de bibliotheek van atria