De stille macht van financiële veerkracht

blog De stille macht van financiële veerkracht

“Risico’s horen bij het leven”, zo sprak koningin Máxima tijdens de platformbijeenkomst van Wijzer in geldzaken. “Ze lijken vaak abstract en ver weg. Maar veel mensen krijgen er op een onverwacht moment heel concreet mee te maken. Het kan het verlies zijn van een baan. Of tijdelijk minder opdrachten voor je bedrijf. Een ziekte, een scheiding, of het verlies van een partner.”
Uit onderzoek van Atria blijkt dat vrouwen vaak onvoldoende zijn opgewassen om een dergelijke onverwachte levensgebeurtenis in financiële zin op te vangen (De Hoog en Van Egten, 2012). 3 miljoen Nederlandse vrouwen zijn financieel niet zelfredzaam, verdienen dus op eigen kracht onvoldoende om bij eventuele tegenslag zelf in hun primaire levensonderhoud te kunnen voorzien.
Hoe kunnen we zorgen voor vergroting van de financiële veerkracht van vrouwen? Met die vraag ging ik dinsdag 6 oktober naar het sfeervolle Tobacco Theater in Amsterdam.

Hippe bakfiets

Na koningin Máxima was het woord aan Gita Salden, voorzitter van Wijzer in geldzaken. Zij presenteerde onder andere de cijfers uit de Monitor financieel gedrag 2015. Onderdeel van financiële veerkracht is het hebben van een buffer voor onvoorziene uitgaven. 36% van de mensen heeft helemaal geen buffer. Maar ook op plezierige levensgebeurtenissen zijn mensen niet altijd goed voorbereid. Zo daalt bij het krijgen van een (eerste) kind het besteedbaar inkomen gemiddeld met 17%, dat is een forse financiële schok. “En voor een hippe bakfiets waarmee je zoveel Amsterdamse vaders en moeders ziet rondrijden, tel je echt wel meer dan duizend euro neer.”

Microniveau

Klaas Knot, president van De Nederlandse Bank, benadrukt dat financiële  veerkracht cruciaal is voor individuele burgers, dus op micro-economisch niveau, maar ook macro-economisch gezien, voor de samenleving als geheel. “Financiële veerkracht – dat is het gevoel: ik kan beslissen over mijn eigen financiën, ik weet hoe ik dat moet doen , ik weet wat ik mij wél en níet kan permitteren en ik ben op tegenvallers voorbereid.”
Burgemeester Eberhard van der Laan legt in zijn speech de relatie tussen zelfvertrouwen en (financiële) veerkracht. “Voor wie het leven een worsteling is, is het cruciaal om te laten zien: jij bent de moeite waard.”

Pijnpunten m/v

Na de pauze volg ik de sessie van WOMEN Inc: hoe stimuleer vrouwen financieel bewuste keuzes te maken? Saskia de Hoog, onder andere coördinator van het programma Geld, legt via een korte kennisquiz snel enkele pijnpunten bloot: slechts 53% van de vrouwen (tussen 15 en 65 jaar) is financieel zelfstandig, het loonverschil tussen mannen en vrouwen is 17,6% en vrouwen zijn in de afgelopen tien jaar gemiddeld maar twee uur meer per week gaan werken. Terwijl ze nog steeds meer dan twee maal zoveel zorgen als mannen. Hoe gaat WOMEN Inc. hier verandering in brengen?

Waar is mijn drie ton?

Kort samengevat is de kern van hun strategie drieledig: inzet op bewustwording, handelingsgesprekken en het netwerk. Hun manier van werken: vertalen van een complexe boodschap naar een makkelijke campagneboodschap die op een positieve manier zoveel mogelijk vrouwen prikkelt. Als het om het loonverschil van 17,6% gaat, is die boodschap eerst vertaald naar de vraag: hoeveel salaris loopt een vrouw dan gemiddeld mis gedurende haar carrière? Met als gevolg de campagneboodschap ‘Waar is mijn € 300.000?’,  voorzien van een al even prikkelend campagnebeeld. Ideaal om onder andere via social media te delen.

Naast deze inzet op vergroting van de bewustwording van vrouwen, biedt WomenInc ook altijd een handelingsperspectief, bijvoorbeeld in de vorm van de test ‘Weet wat je waard bent’ of gesprekskaarten waarmee vrouwen met hun partner de ideale zorg-werkverdeling kunnen bespreken. Aangevuld met workshops of bijeenkomsten waarin vrouwen met elkaar hun ervaringen delen en aan de slag gaan met thema’s als pensioen. Met hun campagnes bereiken ze maandelijks meer dan twee miljoen vrouwen, van alle leeftijden, culturen en achtergronden.

Dus als het om het vergroten van de financiële veerkracht van vrouwen gaat, heeft Wijzer in Geldzaken met WOMEN Inc. een goede troef in handen. Hopelijk zien we het resultaat van hun inspanningen snel terug in veranderende cijfers.

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Atria is een van de partners in dit platform.

Agnes Jansen is mediapsycholoog. Zij werkte als PR- en communicatiemedewerker bij Atria.

Delen:

Gerelateerde artikelen