Arbeidsparticipatie van vluchtelingvrouwen

Arbeidsparticipatie van vluchtelingvrouwen

Minder dan 25% van de vrouwen met een vluchtverleden werkt (1). Een lage (arbeids)participtie betekent veelal ook: economische afhankelijkheid van de partner, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en het ontbreken van een sociaal netwerk. Bij een eventuele scheiding hebben deze vrouwen een enorme afstand tot de arbeidsmarkt en zijn ze veelal afhankelijk van een uitkering. Daarnaast hebben deze vrouwen een verhoogde kans om slachtoffer te worden van traditionele praktijken zoals huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en leven in gedwongen isolement.

Gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen

Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor álle meisjes en vrouwen. Dit doen we bijvoorbeeld door inzicht te gegeven in de belemmeringen die huwelijksmigranten ervaren in hun weg naar de arbeidsmarkt (‘Wij willen gewoon meedoen’) en inzicht te geven in de oorzaken en gevolgen van huwelijkse gevangenschap (‘Wel gescheiden, niet gescheiden?’). Tweederde van de vluchtelingen die op dit moment naar Nederland komt zijn vrouwen en kinderen (2) en het is van belang dat het integratieproces voor vrouwen net zo snel in gang wordt gezet als bij de mannen. Atria onderschrijft daarmee het WRR-advies Geen tijd te verliezen: in zo min mogelijke, kostbare, tijd inzetten op taalverwerving, opleiding, activering en werk.

Atria is met verschillende organisaties in gesprek om de positie van vluchtelingvrouwen op de agenda te zetten én te houden. Tevens heeft Atria een training samengesteld voor de mensen die vluchtelingenvrouwen naar taalverwerving, opleiding, activering en werk begeleiden. In de training geeft Atria uitleg over de positie van vrouwen in de herkomstlanden, de belemmeringen die ze  tegenkomen op hun weg naar (arbeids)participatie in Nederland en hoe deze belemmeringen te reduceren.

Training voor gemeente Amsterdam

In november 2016 start Atria met het geven van trainingen aan  klantmanagers die werkzaam zijn bij de gemeente Amsterdam. Deze training is onderdeel van een reeks aan trainingen die trainingsbureau Rebel With a Cause biedt om statushouders te begeleiden naar (arbeids)participatie en valt binnen het nieuwe vluchtelingenbeleid van Amsterdam: ‘De Amsterdamse aanpak’.

Meer informatie

Atria gaat graag met gemeenten en andere organisaties in gesprek over hoe we de positie van vluchtelingenvrouwen kunnen verbeteren. Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in een training? Neem dan contact op met Suzanne Bouma

Delen: