Voor het eerst in de geschiedenis evenveel vrouwen in het kabinet als mannen

nieuws stem op een vrouw of is politiek alleen een mannenzaak?

Doordat de staatssecretaris van Sociale Zaken in het demissionaire kabinet-Rutte III niet is opgevolgd, is een nog onopgemerkte historische mijlpaal bereikt. Voor het eerst in de Nederlandse politieke geschiedenis zitten er evenveel vrouwen in het kabinet als mannen.

50/50

Met de opvolging van Eric Wiebes als minister van Economische Zaken door staatssecretaris van Sociale Zaken Bas van ’t Wout per 20 januari 2021 is er één man minder in het kabinet waardoor de man/vrouw verhouding op 50/50 uitkomt. Dit omdat de taken van staatssecretaris van Sociale Zaken Bas van ’t Wout tot het aantreden van het nieuwe kabinet worden waargenomen door demissionair minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees.

In 2017 gaf Rutte nog aan de man/vrouw verdeling in het kabinet secundair te vinden. D66 en ChristenUnie maakten zich wel hard voor een gelijke verdeling. Doordat de staatssecretaris van Sociale Zaken niet is opgevolgd, is er nu toch sprake van een getalsmatige 50/50 man-vrouw balans.

Samenstelling demissionaire kabinet-Rutte III

De posten met de meeste invloed worden momenteel nog wel bekleed door mannen. Zo zijn er meer mannelijke ministers dan vrouwelijke ministers (resp. 7 en 9, inclusief minister-president Mark Rutte). Het demissionaire kabinet-Rutte III bestaat uit 16 ministers en 8 staatssecretarissen. Binnen het kabinet worden de belangrijkste gezamenlijke besluiten genomen in de Ministerraad. Ministers maken daar per definitie deel van uit; staatssecretarissen voor zover het te behandelen onderwerp in hun portefeuille ligt.

Historisch nieuws

Hoewel het om een toevallige samenloop van omstandigheden gaat en het kabinet demissionair is, is dit nog onopgemerkte feit volgens kennisinstituut Atria en stichting Stem op een Vrouw historisch nieuws dat hoopvol stemt over de ontwikkeling in de man/vrouw verdeling in het kabinet. In absolute aantallen zijn er voor de verkiezingen in 2021 een record aantal vrouwelijke lijsttrekkers: 10 op de 37 partijen heeft een vrouw als lijsttrekker. Wel stellen Atria en Stem op een Vrouw dat we alert moeten blijven op het feit dat in alle andere politieke bestuurslagen een gelijke verhouding nog niet in zicht is. En het kabinet weerspiegelt nog geenszins de bredere diversiteit in de samenleving. Er valt dus nog veel winst te behalen.

Eind 2019 deed Atria onderzoek naar deelname van vrouwen in het openbaar bestuur van 1946 tot nu. Het biedt een mooi historisch overzicht van de representatie van vrouwen in de politiek sinds de naoorlogse periode.

Beeld: uitsnede affiche van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, 1977, © onbekend, collectie IAV-Atria

Delen: