Mensenrechten en huwelijkse gevangenschap

onderzoek huwelijkse gevangenschap een vorm van huwelijksdwang

Benedicta Deogratias promoveert op 4 april 2019 op haar onderzoek Trapped in a religious marriage: a human rights perspective on the phenomenon of marital captivity

Zij is sinds januari 2014 betrokken bij het NWO project Marital Captivity- bridging the gap between religion and law. Haar promotieonderzoek richt zich op de mensenrechten die in het geding kunnen zijn bij huwelijkse gevangenschap en op de verplichtingen die daaruit voortvloeien voor de Nederlandse overheid. Denk bijvoorbeeld aan het recht om te trouwen, recht op respect voor privé en familie leven en recht op bewegingsvrijheid.

Mensenrechten

Drie vragen staan centraal in het onderzoek:

  • Welke mensenrechten zijn in het geding?
  • Welke verplichtingen heeft de Nederlandse staat met betrekking tot het respecteren, beschermen, en vervullen van deze rechten?
  • Strekken deze verplichtingen zich ook uit tot gevallen van huwelijkse gevangenschap in het land van herkomst?

Het onderzoek bestaat uit een onderzoek van de mensenrechtenverdragen, jurisprudentie, algemene aanbevelingen, concluderende observaties, Travaux Préparatoires (wetsgeschiedenis) en secundaire literatuur. En daarnaast is door middel van interviews met ambassade vertegenwoordigers en beleidsmedewerkers van o.a. het ministerie van Buitenlandse Zaken en Justitie, onderzocht welke middelen ingezet (kunnen) worden voor de bescherming van mensenrechten in het land van herkomst.

Wat is huwelijkse gevangenschap?

Huwelijkse gevangenschap is een situatie waarin iemand tegen haar/zijn wil in een religieus huwelijk blijft en daardoor ‘gevangen’ zit in dat huwelijk. Belangrijk is dat de persoon zelf de situatie als een belemmering ervaart. Deze persoon kan geen ontbinding van het huwelijk bewerkstelligen. In de meeste gevallen is er sprake van een partner die niet aan de ontbinding van het huwelijk wil meewerken. Ook kan er sprake zijn van een religieuze doctrine die de mogelijkheid van een echtscheiding niet kent of een echtscheiding niet toestaat of ontmoedigt.

Bruggen bouwen tussen religie en recht

In het onderzoeksproject Huwelijkse gevangenschap: bruggen bouwen tussen religie en recht van de Universiteit Maastricht is onderzoek gedaan naar mensen die hun religieuze huwelijk willen beëindigen, maar hierbij op obstakels stuiten. Doel van het project is inzichtelijk te maken wat huwelijkse gevangenschap in Nederland inhoudt, juridische oplossingen te vinden om huwelijkse gevangenschap te voorkomen of op te lossen, en om doelgroepen te informeren en te betrekken. Binnen het onderzoek werkt de Universiteit Maastricht samen met: Atria, Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah (LWM).

Lees ook

Delen:

Gerelateerde artikelen