Fotoreportage protestborden Women’s March

Fotoreportage protestborden Women’s March

Maandag 8 maart 2021 is het weer internationale vrouwendag. Een dag die in het teken staat van strijdbaarheid en solidariteit tussen vrouwen over de hele wereld.

Ieder jaar worden rond deze dag in landen over de hele wereld de ‘Women’s March’ georganiseerd, die is ontstaan in 2017 in reactie op de inauguratie van president Trump in de V.S.

Tijdens dit protest gaan duizenden mensen de straat op om zich uit te spreken en aandacht te vragen voor vrouwenrechten, gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Een inmiddels herkenbaar beeld tijdens de Women’s March zijn de protestborden met krachtige en creatieve leuzen.

Documentatiewaarde protestborden

De borden hebben een documentatiewaarde voor de tijd waarin ze zijn gemaakt. Denk aan leuzen die refereren aan de huidige politieke context als ‘grab them by the patriarchy’. Maar er zijn ook protestborden die verwijzen naar tradities in vrouwenbewegingen in andere plaatsen en tijden. Zo zien we leuzen als ‘nog steeds baas in eigen buik’, verwijzend naar de Dolle Mina’s in de jaren 70. Door de jaren heen blijft de kern van de vrouwenprotesten altijd nog: gelijke rechten en gelijke behandeling.

Sign making cultuur

Vorig jaar op 8 maart 2020 organiseerde Atria een sign making workshop in samenwerking met Mama Cash waarbij deelnemers een protestbord konden maken voor de Women’s March. Een aantal van deze borden zijn gefotografeerd en opgenomen in deze fotoreportage. De andere borden verzamelde Atria na afloop van de Women’s March 2020.

De foto’s van de protestborden zullen worden opgenomen in Atria’s beeldarchief. Een kleine selectie fysieke borden worden onderdeel van onze collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV).

De protestborden zijn gefotografeerd door: Adriaan Backer, 2021

Delen:

Gerelateerde artikelen