Doneer 80 voor 80!

Doneer 80 voor 80!

Ter ere van het 80-jarig bestaan van de Collectie IAV start Atria met een fondsenwervingsactie: 80 euro voor 80 jaar! Met de opbrengst van deze actie kan een grote wens in vervulling gaan: het digitaliseren van het archief van één van de oprichtsters van het IAV, Willemijn Posthumus–van der Goot.

Op 3 december 1935 maakten Rosa Manus, Johanna Naber en Willemijn Posthumus–van der Goot een start met de collectie door het tekenen van de stichtingsakte van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV). Tegenwoordig wordt Atria’s collectie wereldwijd erkend als een van de grootste en belangrijkste collecties over emancipatie en vrouwengeschiedenis. Het huisvest ca 105.000 boeken en 1.400 meter archief, heeft 241 lopende tijdschrift abonnementen, 440 meter afgesloten tijdschrift jaargangen, 8.865 biografische knipselmappen van vrouwen, 46.300 items beeld en audio, 64 documentatiemateriaal en 79 oral history interviews.

Willemijn Posthumus–van der Goot

Onderdeel van Atria’s collectie is het archief van Willemijn Posthumus–van der Goot, één van de oprichters van het IAV. Het zou fantastisch zijn dit waardevolle archief te digitaliseren. En daarmee online toegankelijk voor onderzoekers, studenten, wetenschappers en andere geïnteresseerden die het willen gebruiken. Willemijn Posthumus–van der Goot (1897 – 1989) promoveerde in december 1930 als eerste vrouw in Nederland tot doctor in de economie, op haar dissertatie De besteding van het inkomen. Het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud.
Special over Willemijn Posthumus-van der Goot

Oprichting IAV

Ervan overtuigd dat vrouwen veel aan de feministes van het eerste uur te danken hadden en dat het vaandel moest worden overgedragen, richtte Willemijn Posthumus–van der Goot in december 1935 samen met Johanna Naber en Rosa Manus het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) op. De Tweede Wereldoorlog had een grote impact op het net opgerichte IAV. De bezetters confisqueerde het pand. Na de oorlog bleek alles te zijn verdwenen. Ook de invloedrijke presidente Rosa Manus was vermoord. Willemijn Posthumus–van der Goot speelde een cruciale rol bij de herstart van het IAV in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Zij nam de voorzittersrol over en zette samen met anderen het IAV weer op de kaart.

80 voor 80

Wilt u bijdragen aan het realiseren van onze wens?

U kunt ook direct € 80,- overmaken onder vermelding van het Aletta Jacobs Fonds – 80 jaar Collectie IAV, t.n.v. Stichting Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis te Amsterdam. Rekeningnummer NL23 INGB 0006 7277 20

Uw gift komt geheel ten goede aan het digitaliseren van het archief van Willemijn Posthumus-van der Goot.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!

Delen: