De kanarie in de kolenmijn

speech renee romkens bij opening tentoonstelling de straat op

Over nut en noodzaak van een kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in tijden van backlash.

Alle goede dingen komen in drieën, zo ook het motto van Atria: sharing the past, debating the present, creating the future. Die drie pijlers van Atria’s werk bieden een mooie kapstok voor de afscheidsrede van Renée Römkens. Want het onderwerp wat ze voorlegt heeft een lange geschiedenis, is springlevend en verdient aandacht om het in de toekomst overeind te houden: vrouwenrechten. Meer precies: vrouwenrechten als mensenrechten.

“Vrouwenrechten liggen opnieuw onder vuur anno 2019. En dat is al een paar jaar aan de gang maar krijgt mondjesmaat aandacht in het maatschappelijke debat. Die zogeheten backlash is misschien wel de paradoxale bevestiging van het succes van de vrouwenbewegingen en emancipatie van vrouwen in de 20ste eeuw.”

Lees hier de afscheidsrede van Renée Römkens

Renée Römkens nam op 27 september 2019 afscheid van Atria als directeur-bestuurder ivm. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De komende twee jaar blijft zij bijzonder hoogleraar Gender based violence. Een leerstoel die is ingesteld door de Univerisiteit van Amsterdam in samenspraak met de Raad van Toezicht van Atria.

Delen: