Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Het werk van Atria – streven naar gendergelijkheid – heeft het afgelopen jaar alleen maar aan belang gewonnen.

Lees hier Atria’s Jaarverslag over 2020

Afgelopen jaar zal de boeken ingaan als het jaar waarin COVID-19 zijn sporen naliet in Nederland, in Europa en in de wereld. Er is wereldwijd sprake van een opvallend terugkerend patroon. Vrouwen zijn het minst zichtbaar in besluitvorming rondom crises, terwijl zij het meest vertegenwoordigd zijn in de frontlinie van zorgverleners. De genderdimensie van de coronacrisis is in veel rapporten belicht, van de Europese Commissie tot McKinsey, van The Lancet tot de VN. Vrouwen dragen de zwaarste lasten. Laagbetaalde banen, nog steeds vaak ingenomen door vrouwen, verdwenen als gevolg van de lockdowns. Aan vrouwen veelal de taak om thuisonderwijs vorm te geven. Daarnaast komt mantelzorg voor familie en naasten vooral op hen neer. Zorgwekkend is dat huiselijk geweld toe nam. Economisch en sociaal: de gevolgen zijn groot.

Bevordering van gendergelijkheid

Ondertussen heeft Atria in 2020 zowel wetenschappelijk als maatschappelijk een bijdrage geleverd aan de bevordering van gendergelijkheid. Atria voert in een strategisch partnerschap met OCW en partners in het emancipatiedomein drie vijfjarenprogramma’s uit:

  • Bronnen van Verandering, gericht op ons archief en de bibliotheek
  • Werk.en.de Toekomst (in samenwerking met VHTO, Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, met de NVR, de Nederlandse Vrouwenraad, en Emancipator, gericht op mannen en emancipatie)
  • Act4Respect (in samenwerking met Rutgers Kenniscentrum)

Dankzij deze programma’s kan Atria een cruciale bijdrage leveren aan kennis over het behoud, aanvullen en tot leven brengen van vrouwengeschiedenis, de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, het tegengaan van genderstereotypering op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, en de preventie van geweld tegen vrouwen.

Collectie 85 jaar

In 2020 vierden we het 85-jarig bestaan van de collectie-IAV, het Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging. De collectie is een van de oudste over gender en vrouwen wereldwijd. Online presenteerden we onze mooiste parels uit deze collectie. En 50 jaar na de vrolijke strijdbaarheid van Dolle Mina stonden we uitgebreid stil bij de betekenis van deze groep vrouwen (en mannen). Dolle Mina maakte zich hard voor gelijke behandeling van vrouwen én mannen, en zette vrouwenemancipatie in Nederland weer op de kaart.

Met steun van de gemeente Amsterdam organiseerde Atria in december de eerste Dolle Mina lezing. Rutger Groot Wassink (Wethouder Sociale Zaken en Emancipatie):

‘Met deze lezing bewijst de gemeente eer aan een organisatie die in het verleden enorm veel heeft gedaan voor de positie van vrouwen in Nederland. Tegelijkertijd is de strijd van het feminisme nog altijd actueel, de gemeente steunt deze strijd. En niets mooiers dan als wij dat doen in de geest van de Dolle Mina’s – radicaal, hemelbestormend en met gevoel voor humor.’

We zijn er trots op te kunnen aankondigen dat deze lezing na de succesvolle eerste editie in 2020 een jaarlijks event wordt.

Succesvol

In 2020 heeft Atria zich, net als andere organisaties, opnieuw moeten uitvinden. Collega’s werkten vanuit huis. Evenementen konden niet doorgaan. Maar de alternatieven bleken minstens zo succesvol. Eind november organiseerden we in het kader van Act4Respect een congres over ‘Victim blaming bij geweldslachtoffers’. Door het congres online te organiseren trokken we een groter publiek. Niet alleen uit de Randstad, maar ook daarbuiten. Dat zijn waardevolle lessen die 2020 ons bracht.

Atria is er klaar voor om in 2021, in ons vorig jaar gerenoveerde pand, onze bezoekers te
ontvangen en onze rol als ‘hub’ voor gendergelijkheid te vervullen.

Lees hier Atria’s Jaarverslag 2020

Beeld: Eerste Dolle Mina lezing © Jaap Beyleveld/Atria

Delen: