NGO-rapportage aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

onderzoek dutch-ngo-shadow-report

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft onderzocht hoe het in Nederland staat met de invoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (de Istanbul Conventie). De NGO-rapportage is ondertekend door 52 organisaties waaronder Atria.

Evaluatie Istanbul Conventie

Het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld is op 1 augustus 2014 in werking getreden en is op 1 maart 2016 van kracht geworden in Nederland. Een groep experts (GREVIO – Group of Experts on Action against Violence against Women en Domestic Violence) houdt toezicht op de implementatie van het verdrag. In september 2018 heeft de Nederlandse overheid voor het eerst gerapporteerd aan GREVIO, in hoeverre het Verdrag in Nederland is geïmplementeerd. Daarnaast biedt GREVIO de mogelijkheid aan NGO’s om met een zgn. schaduwrapportage te komen. Ook de Nederlandse regering vindt het belangrijk dat GREVIO onafhankelijk informatie uit het maatschappelijk middenveld ontvangt. Daarom heeft het ministerie van VWS een opdracht aan het Netwerk VN-Vrouwenverdrag verleend om daarvoor te zorgen.

Conclusies NGO-rapportage

De belangrijkste punten waar het rapport op in gaat zijn:

  • Het bestaande beleid inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld wordt onvoldoende gemonitord door de overheid. Te veel wordt overgelaten aan de gemeenten en er is te weinig sturing door de landelijke overheid.
  • Als gevolg van het bovenstaande zijn er grote regionale en lokale verschillen in de bescherming van slachtoffers en de aanpak van geweldbestrijding.
  • De Nederlandse overheid hanteert een genderneutraal beleid. Om op een systematische en gerichte wijze geweld tegen vrouwen tegen te gaan, is het noodzakelijk om gendersensitief beleid te ontwikkelen.
  • Een gebrek aan uitgesplitste data maakt het moeilijk om beleidskeuzes en effectiviteit van het beleid te beoordelen.
  • Specifieke groepen en bepaalde vormen van geweld krijgen weinig of geen aandacht terwijl er een intersectioneel beleid noodzakelijk is.

Lees hier de hele schaduwrapportage “Joining forces to break the circle of violence against women”

GREVIO zal deze schaduwrapportage gebruiken om een goed beeld te krijgen van de situatie in Nederland. Volgend jaar komen de experts voor een studiebezoek naar Nederland. Het uiteindelijke rapport van GREVIO met de evalutie inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in Nederland komt begin 2020 uit.

Delen: