In Memoriam: Stella Ismail

Stella Ismail op lancering NAP1325 (2011) © onbekend

Vorige week, 30 januari 2018, is Stella Ismail (1965) (hierboven op de foto in het midden) overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Zij was een zeer betrokken activist voor vrouwenrechten.

Strijd tegen geweld

Stella Ismail zette zich in voor gelijke rechten van vrouwen en mannen, streed tegen huiselijk geweld, gendergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. In Nederland onder andere door Oost-Afrikaanse vrouwen uit o.m. Eritrea, Somalië en Sudan te organiseren, te informeren en te trainen in empowerment en leiderschap. Daarnaast door conferenties te organiseren om diasporaorganisaties, beleidsmakers, Afrikaanse en Nederlandse professionals te informeren over strategieën om geweld binnen families, clans en communities tegen te gaan én om invloed uit te oefenen op het proces van vrede en veiligheid.

Zij deed dit vanuit haar eigen organisatie African Sky, als bestuurslid van het Multicultural Women Peacemakers Network, via Vluchtelingen-Organisaties Nederland, het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Tiye International.

“Without women‘s participation Somalia’s quest for peace, reconstruction and stabilization remains limited.”

Vrouwen, vrede en veiligheid

Niet alleen op nationaal niveau, ook internationaal was Stella Ismail actief bezig om de stem van vrouwen te laten klinken, bijvoorbeeld tijdens Europese en internationale VN-conferenties. Zij bracht vrouwenorganisaties in de diaspora en landen van herkomst bij elkaar voor wederzijdse versterking. Vanuit deze activiteiten was zij ook nauw betrokken bij de ontwikkeling en verspreiding van het Nationaal Actieplan voor uitvoering van de VN resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid

Women’s March in Den Haag

Stella was een van de initiatiefnemers van de Women’s March op zaterdag 21 januari 2017 die Fem4All in Den Haag organiseerde als onderdeel van het wereldwijde protest tegen Trump’s denigrerende opmerkingen over vrouwen, tegen discriminatie, racisme, uitsluiting en juist voor gelijkheid en voor inclusieve vrouwenrechten.

In 2012 werd zij onderscheiden als Ambassador for Peace door de Women’s Federation for World Peace Europe en in 2013 als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau door de burgemeester van Utrecht.

Bronnen:

Delen: