Atria pleit voor 3-p strategie bij aanpak huiselijk geweld

nieuws geweld politielint

Vandaag publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gegevens over slachtoffers van moord en doodslag. Uit de nieuwe cijfers gebaseerd op politiestatistieken blijkt dat gemiddeld tenminste 25 vrouwen per jaar door een (ex)partner worden vermoord. Vrouwen zijn aanzienlijk vaker slachtoffer van (ex)partnerdoding dan mannen: in 5 van de 6 gevallen is het slachtoffer een vrouw.
<!–

–> <!–

–>
Atria heeft uitgezien naar deze lang bepleite uitsplitsing naar sekse en relatie tussen dader en slachtoffer. De aard en omvang van het probleem wordt hiermee duidelijker. De gegevens sluiten aan bij hetgeen Atria vorige week naar buiten bracht over de risico’s die vrouwen lopen om thuis slachtoffer van geweld te worden en de mogelijkheden voor inzet van effectieve instrumenten om hen beter te beschermen.

Thuis vooral onveilig voor vrouwen

De recente CBS-gegevens bevestigen het beeld dat bekend was uit internationale onderzoeken. Meer dan de helft van de vermoorde vrouwen wordt door een (ex)partner omgebracht. Ook de locatie onderstreept dat in geval van vrouwelijke slachtoffers het motief veelal in de privésfeer ligt: driekwart is in de eigen woning vermoord. Ook uit registraties van de politie is bekend dat vrouwen in hun eigen huis het meeste risico lopen met geweld in aanraking te komen.

Onderzoek van Atria

De cijfers en conclusies van het CBS komen overeen met onderzoek dat Atria voorjaar 2014 publiceerde Geweld tegen vrouwen. Europese onderzoeksgegevens in Nederlandse context. Dat bevat onderzoekscijfers van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), die overzichtelijk zijn vergeleken met Nederlandse gegevens. Het laat zien dat vrouwen en mannen verschillende risico’s lopen als het gaat om huiselijk geweld. Hoewel ook mannen soms slachtoffer worden van relationeel geweld, en vrouwen van een criminele afrekening, laten de cijfers sterke sekseverschillen zien die relevant zijn voor gendersensitief beleid ter bestrijding van geweld. Vermoorde vrouwen zijn veelal langdurig slachtoffer geweest van huiselijk geweld of stalking door de ex-partner. Vaak was het geweld bij de politie en/of de omgeving al bekend. Cybergeweld via internet van ex-partners treft vooral vrouwen.

3-p strategie

Atria pleit voor een 3-p strategie: professionalisering, prioritering en preventieve wetgeving. Investeer in professionele deskundigheid van politie en hulpverleners en geef aandacht aan de genderdynamiek. Een systematische risicotaxatie door de politie bij huiselijk geweld is essentieel. De korpsleiding dient uit te dragen dat de bestrijding van huiselijk geweld een politietaak is die prioriteit verdient. En preventieve wetgeving is wenselijk. Clare’s Law in Engeland biedt het slachtoffer en mensen uit de omgeving gelegenheid melding te doen van dreigend partnergeweld. De inzet van deze middelen blijken vaak van levensbelang voor de slachtoffers.

Delen: