Marie Kamphuis – biografie

Marie Kamphuis – biografie

Portret van jonge Marie Kamphuis, 1927, fotograaf onbekend, collectie IAV-Atria

Marie Kamphuis is grondlegger van het professionele maatschappelijk werk. Dochter van Jan Willem Kamphuis (1880-1954), ondernemer, en Hermanna Christina Treep (1991-1967).

Wie: Marie Kamphuis
Geboortedatum: 23 oktober 1907
Geboorteplaats: Zwolle, Nederland
Sterfdatum: 9 januari 2004
Plaats van overlijden: Haren, Nederland
Alternatieve naam: Miep Kamphuis, Frederike van der Vegte

Het leven van Marie Kamphuis

Marie Kamphuis groeide op in een gereformeerd gezin met 3 broers – Gerrit, Herman Gerrit, Jan Willem – en haar tweelingzus, Jopie. Haar vader was direteur van een familiebedrijf in bouwmaterialen. In het gezin Kamphuis was veel belangstelling voor cultuur, vooral muziek en literatuur.  Marie schreef al in haar jeugd gedichten. Daarnaast werd sociale hulpvaardigheid gestimuleerd, gebaseerd op hun gereformeerd christelijke overtuiging.

Na de Christelijke Mulo en de Christelijke HBS in Zwolle werden de zusjes Kamphuis in 1923 door hun ouders naar verschillende meisjespensionaten gestuurd: Jopie naar Zetten, Marie naar de Opleidingsschool voor Christelijk-Maatschappelijke Arbeid in Amsterdam. Een jaar later stierf Jopie aan een ernstige griep. Zowel de scheiding van haar tweelingzus als haar vroegtijdig overlijden heeft Marie als zeer traumatisch ervaren.

In 1926, na het afronden van de Opleidingsschool, keerde Marie terug naar haar ouderlijk huis. Omdat haar moeder een zwakke gezondheid had, nam zij de zorg over haar 2 jongere broers op zich. De relatie met haar zeer godsdienstige moeder veroorzaakte spanningen die uiteindelijk zo hoog opliepen, dat Marie Kamphuis in 1928 in een verloving vluchtte. Onduidelijk is wie dat is geweest, maar vermoedelijk de theoloog Jo(hannes) Kapteyn. In 1932 besloot het verloofde paar niet met elkaar verder te gaan.

Maatschappelijk werk

Na het verbreken van de verloving begon Marie Kamphuis aan de opleiding tot maatschappelijk werkster aan het Centraal Instituut voor Christelijk en Sociale Arbeid (CICSA) in Amsterdam. In 1935 rondde ze de opleiding af en aanvaardde een baan als medewerker van het Instituut voor Jeugd en Ontwikkelingswerk bij de Centrale Vereniging voor de Opbouw van Drenthe te Assen. Daar werkte ze met de allerarmsten van de bevolking. Twee jaar later werd ze teruggevraagd bij de CICSA, als leidster praktisch werk. Haar functie werd na anderhalf jaar omgezet in die van adjunct-directeur.

Uit brieven blijkt dat Marie Kamphuis in 1940 besloot de ariërverklaring, die door de Duitse bezetters verplicht gesteld werd, niet te tekenen. Voor zover dat kon, werkte ze door. Samen met enkele leerkrachten en leerlingen probeerde zij getroffen slachtoffers te helpen. In 1943 startte ze – ondergronds en zonder financiële steun van de overheid – een dependance van de CICSA in Groningen, waarvan ze zelf directrice werd. Direct na de oorlog werd Marie Kamphuis door het Militair Gezag ingezet bij het opvangen van gerepatrieerden in Groningen. Het ging vooral om zoekgeraakte kinderen en kinderen van geïnterneerde NSB-ers. Zij kreeg daarvoor de functie van reserve-tweede-luitenant voor speciale diensten bij het Vrijwillig Vrouwen Hulp Korps. Vijf maanden deed zij dit werk.

Daarna ging zij weer verder met haar werk op de CISCA Groningen, dat ze in 1958 zou uitbouwen tot de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid (ASCA). Daarmee verdween de verwijzing naar het christendom uit de naam van de school. Naar Kamphuis’ mening bleef de christelijke hulpverlening te veel een kwestie van het spreekwoordelijke pannetje soep. Zij stond voor professionaliteit en methodiek op wetenschappelijke basis.

Nieuwe werkmethode

Marie Kamphuis verbleef in 1947 aan de New York School of Social Work. Hier leerde ze een nieuwe werkmethode kennen: het ‘social casework’. Terug in Nederland probeerde zij de opgedane kennis in de opleiding door te voeren. Geen ‘bevoogdende armenzorg’ meer, maar individuele hulpverlening (‘casussen’), en opleiden tot een beroep. Hulpbehoevenden werden ‘cliënten’ die moesten leren om hun problemen zelfstandig op te lossen. En de maatschappelijk werkster diende de eigen moraal los te laten en een open gesprek aan te gaan. Zij moest niet alleen inzicht krijgen in het functioneren van de cliënten, maar ook in zichzelf.

Hoewel Kamphuis niet de enige was die deze manier van werken voorstond, was ze wel het meest invloedrijk in haar tijd. Zij had contacten in de academische wereld, ondernam veel buitenlandse reizen, zat in een groot aantal besturen, raden en redacties en schreef artikelen en boeken, waaronder het standaardwerk van die tijd: Wat is Social Casework : een eerste inleiding (1951). Decennialang hét standaardwerk voor de opleiding voor maatschappelijk werk. In dit boek, dat 11 drukken haalde, benadrukt ze de zelfredzaamheid van de mens.

Halverwege de jaren 60 veranderde het klimaat op de sociale academies. De persoonlijke ontwikkeling van de studenten werd belangrijker dan het methodiekonderwijs. Kamphuis kon zich niet in alle nieuwe inzichten vinden. Omdat ze bovendien kampte met gezondheidsproblemen, ging ze in 1970 vervroegd met pensioen. Wel bleef ze tot 1981 docent en supervisor bij opleidingen op maatschappelijk gebied.

Nevenactiviteiten

In 1945 was Marie Kamphuis overgestapt naar de Hervormde Kerk. Zij zette zich in voor de verbetering van de positie van vrouwen in de kerk. Onder meer met de ‘bende van vier’, een groep Groningse vrouwen. Ook was ze tot 1996 actief binnen de feministisch theologische beweging. Samen met 3 andere vrouwen werkte zij aan de bundel Eva’s lied, als tegenhanger voor het Liedboek der Kerken. Een van haar gedichten werd in het feministische liedboek opgenomen. Haar andere gedichten (onder het pseudoniem Frederike van der Vegte) zijn nooit gepubliceerd, op een enkel gedicht na.

Begin jaren 50 gaf Marie Kamphuis als eerste vrouw een lezing voor de Rotary in Groningen. Vanaf 1950 vervulde ze verschillende gastdocentschappen in binnen- en buitenland, onder andere in Duitsland en Zuid-Afrika (1962). In de jaren 60 was ze bovendien docent aan het International Institute of Social Studies in Den Haag. In 1960 werd Marie Kamphuis benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en in 1975 kreeg zij de erepenning van de stad Groningen.

Vanaf 1990 werd de gezondheid van Marie Kamphuis steeds slechter. Begin 2001 werd zij opgenomen in Huize Westerholm, een zorgcentrum in Haren, waar zij op 9 januari 2004 overleed.

Reputatie Marie Kamphuis

Marie Kamphuis geldt als dé grondlegger van het professionele maatschappelijk werk in naoorlogs Nederland. Haar naam leeft voort in de in 1989 opgerichte Marie Kamphuisstichting, die – geheel in lijn met haar werk – wetenschappelijk onderzoek op het terrein van het maatschappelijk werk stimuleert. De stichting financiert een bijzondere leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit Utrecht, organiseert de tweejaarlijkse Marie Kamphuislezing en kent elke twee jaar de Marie Kamphuisprijs toe aan personen of instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van het maatschappelijk werk.

Auteur biografie: Mattanja Schwencke & Annemarie Kloosterman

Bronvermelding: Inventaris van het archief van Marie Kamphuis 1907-2004 (collectie IAV-Atria)

Publicaties van Marie Kamphuis:

  • Wat is social casework?: een eerste inleiding (1950)
  • De “eigen identiteit” van het maatschappelijk werk (1960)
  • Die persönliche Hilfe in der Sozialarbeit : eine Einführung in die Methode der Einzelfallhilfe für Praxis und Ausbildung (1963)
  • Sociale actie nu?! Rede uitgesproken op 29 april 1970 ter gelegenheid van het afsheid van de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid te Groningen (1970)
  • Kijken in de spiegel van het verleden: maatschappelijk werk in historisch perspectief (2007)

Literatuur over haar:

  • Honderd jaar sociale arbeid: portretten en praktijken uit de geschiedenis van het maatschappelijk werk (1999)
  • Marie Kamphuis: interview met een pionier van het maatschappelijk werk / Nel Jagt. (1990)

Archieven: Archief Marie Kamphuis (1907-2004)

Delen:

Gerelateerde artikelen