Henriëtte Rosina Dorothea van der Mey – biografie

Henriëtte Rosina Dorothea van der Mey, foto uit de collectie van Atria

Beeld: Portret van journaliste Henriëtte van der Mey. Fotograaf onbekend, ca. 1930 (Collectie IAV-Atria)
Atria wil graag de goede bronvermelding geven. Ken je de maker van deze foto, dan horen wij dat graag: beeld@atria.nl

Henriëtte Rosina Dorothea van der Mey was feministe, sociaal-democrate en de eerste vrouwelijke dagbladjournalist in loondienst in Nederland. Streed voor het recht van vrouwen op betaalde arbeid en legde de basis voor het scholingswerk voor vrouwelijke vakbondsleden.
Wie: Henriëtte Rosina Dorothea van der Mey
Geboortedatum: 21 december 1850
Geboorteplaats: Harderwijk, Nederland
Sterfdatum: 26 augustus 1945
Plaats van overlijden: Laren (NH), Nederland
Alternatieve naam: Henriëtte Rosina Dorothea van der Meij, Enrichetta, Itor

Het leven en werk van Henriëtte

Henriëtte Rosina Dorothea van der Mey was de dochter van George David van der Meij, officier, en Henriëtte Rosina Dorothea Costers, van Duitse afkomst. De familienaam werd ook gespeld als Van der Mey. Ze haalde in 1875 als een van de eerste vrouwen de akte Middelbaar Onderwijs voor de Hoogduitse taal- en letterkunde. Tussen 1876 en 1885 was zij lerares Duits en Nederlands aan de MMS in Goes.

Van der Mey woonde samen met Petronella Johanna (Ant) de Witt Hamer, eerst in Goes, later in Middelburg, Amsterdam en Laren. In Middelburg baarden zij opzien door samen ongechaperonneerd naar de zomerconcerten in de tuin van de sociëteit Schuttershof te gaan en thee te drinken.

Ze was de eerste journaliste in loondienst bij een dagblad. Tussen 1885 en 1896 was ze in dienst als journaliste en redactrice bij de ‘Middelburgse Courant’. De Nederlandsche Journalisten-Kring accepteerde haar als eerste vrouwelijk lid.

Van der Mey verdedigde het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen en was voorstandster van arbeidsbescherming voor vrouwen. Zij schreef onder meer over internationale arbeidswetgeving, vrouwenrechten, vakorganisaties, huisindustrie, vrouwenlonen en kinderarbeid. Soms onder de pseudoniemen Enrichetta of Itor.

Ze was actief in de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. In 1895 richtte ze mede de afdeling Middelburg op. Zij was het eerste jaar voorzitster. Van de Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming was Van der Meij eveneens lid.

Vanaf 1896 zat ze in de redactie van het nieuwe tweewekelijkse blad ‘Belang en Recht – Orgaan van het Comité tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vrouwen in Nederland, van den Vrouwenbond te Groningen en van de Vereeniging ‘Thugater’ te Amsterdam’. ‘Belang en Recht’ vertegenwoordigde de gematigde richting binnen het feminisme. Ook mannen werkten eraan mee.

Op het internationale vrouwencongres in Berlijn in 1904 hield ze een lezing over de situatie van fabrieksarbeidsters in Nederland en nam ze deel aan het debat over de wettelijke bescherming van arbeidsters. Van der Mey verdedigde de aparte bescherming van vrouwen. Zij vroeg aandacht voor de kwetsbare positie van vrouwen in werkplaatsen. Bij sociaal-democratisch voorman Willem Vliegen kaartte ze in 1889 het thema seksueel misbruik van vrouwen door hun bazen aan. Een erkenning van haar werk voor de bescherming van vrouwenarbeid was haar benoeming tot lid van de Hooge Raad van Arbeid in 1919.

Henriëtte van der Mey werkte van 1907 tot 1934 mee aan de rubriek ‘Sociale Aangelegenheden’ in het ‘Weekblad van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond’. Ze was lid van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij.

Zij legde de basis voor het scholingswerk onder vrouwelijke vakbondsleden door in 1897 onder roosjessnijdsters en -slijpsters ontwikkelingscursussen te organiseren. In 1903 zette zij samen met Carry Pothuis-Smit, met hulp van de Amsterdamsche Bestuurdersbond, een Gemengde Club op. Die organiseerde voor dienstboden, sigarettenmaaksters, cacaobewerksters, breisters en andere vakarbeidsters tot 1905 scholingsavonden en cursussen. In 1905 nam de Amsterdamsche Sociaal-Democratische Vrouwenclub dit werk over. Van der Meij was hier op de achtergrond bij betrokken.
Website: Social History: biografie Meij
Literatuur over:
– “Onze eerste journaliste” : Henriëtte van der Mey 1850 – 1945 / Afelonne J.M. Doek. (1995)
– ‘Zij ging gansch en al in haar métier op : Vrouwen in de journalistiek in Nederland 1880-1914’ / H. Lakmaker. (1988)
– Mevrouw, ik groet U : necrologieën van vrouwen / Emma Brunt (samenst. en inl.). (1987)
– Iets over Prostitutie en Vrouwenarbeid. I + Slot. / F. van der Goes. (1904)

Delen:

Gerelateerde artikelen