Unforgettable Women: Ameera BinKaram

Unforgettable Women: Ameera BinKaram

Ameera BinKaram gold als rolmodel voor de empowerment van vrouwen in Sharjah, een van de Verenigde Arabische Emiraten. In veel van haar functies zette ze zich in voor positieverbetering en arbeidsparticipatie van vrouwen. Voor haar inzet ontving ze in 2012 de Humanitarian of the Year Award. Op 22 oktober 2016 verloor zij op 38 jarige leeftijd het leven bij een brand in haar huis.

Fondsenwerving en human resource management

BinKaram had al op jonge leeftijd affiniteit met sociaal werk. Op haar internationale school organiseerde ze fondsenwervingsacties voor ideële doelen. Ze begon haar loopbaan in het familiebedrijf de BinKaram Group en werkte zich op tot directeur human resources management, waar ze verantwoordelijk was voor 4000 werknemers.

Maatschappelijke betrokkenheid

BinKaram bekleedde daarnaast tal van functies bij maatschappelijke organisaties. Zo was ze voorzitter van de Vereniging Vrienden van Kankerpatiënten en directeur van Pink Caravan, die de bewustwording rond borstkanker wil vergroten. Ook zat ze in het bestuur van Education For Employment (EFE), een non-profitorganisatie voor werk voor jongeren in MENA-landen (landen rond de Middellandse Zee en Noord-Afrika).

Sinds 2010 was BinKaram voorzitter van de Sharjah Raad van Zakenvrouwen. In een interview met Arabian Business StartUp in 2015 sprak BinKaram over haar steun voor zakenvrouwen in Sharjah:

“We hebben zo veel succesverhalen nog niet gehoord. Zo veel, dat we hebben besloten om de verhalen van zakenvrouwen vast te leggen op video en een online bibliotheek voor journalisten en beleidsmakers beschikbaar te maken. ”

Emancipatie

BinKaram droeg vrouwenemancipatie een warm hart toe. Naast haar werk voor de Raad van Zakenvrouwen was ze voorzitter van de Emirates Women Award en vice-voorzitter van NAMA Women Advancement Establishment. NAMA wil  in de Verenigde Arabische Emiraten werken aan het bewustzijn dat vrouwen onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van het land. Gelijke behandeling, wetgeving en beleid zijn hierbij noodzakelijke voorwaarden. NAMA zorgde voor de oprichting van een fonds voor de emancipatie van vrouwen (ter waarde van 2,7 miljoen dollar). BinKaram presenteerde dit fonds onder andere bij een bijeenkomst in New York in het kader van de Algemene Vergadering van de VN. Ook sprak zij op de VN-vergadering ‘Equal Opportunities for Women Entrepreneurs’. Deze bijeenkomst vormde het startpunt voor een internationaal beleidsprogramma van de VN om vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen en de belangen van vrouwelijke ondernemers te behartigen.

Onlangs verscheen de Global Gender Gap Index 2016, de internationale ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum. De Verenigde Arabische Emiraten, waartoe Sharjah behoort, staan op plaats 124. Vrouwen kregen er kiesrecht in 2006. De arbeidsparticipatie van vrouwen ligt er veel lager dan die van mannen en vrouwen verdienen veel minder dan mannen. Vrouwen zijn over het algemeen wel hoger opgeleid. In een land dat laag op de Gender Gap Index staat, zijn rechten voor vrouwen niet altijd zo vanzelfsprekend als elders in de wereld. Met de dood van Ameera BinKaram verliest Sharjah een warm pleitbezorger voor de emancipatie van vrouwen.

Unforgettable Women

In de rubriek Unforgettable Women eert Atria recent overleden uitzonderlijke vrouwen die zich hebben ingezet voor mensenrechten en/of vrouwenrechten. Sommige van deze vrouwen halen zelden het nieuws, maar zijn in hun moed ‘onvergetelijk’ inspirerend, bijvoorbeeld omdat zij met gevaar voor eigen leven streden voor hun rechten. Als kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis geeft Atria deze vrouwen een ereplaats, zodat ze niet vergeten worden.

Lees verder

Delen: