Biografieën van onderscheidende vrouwen

bijzondere vrouwen divers atria

Vrouwen spelen in geschiedenis-overzichten vaak een ondergeschikte rol. Atria verzamelt informatie over de levensloop van vrouwen die een onderscheidende rol in de samenleving hebben gespeeld, of nog steeds spelen.

Vrouwelijke pioniers zijn vrouwen die belangrijke ontwikkelingen in gang hebben gezet in hun eigen vakgebied, of die de eerste vrouw waren in een bepaald beroep. Denk bijvoorbeeld aan de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland, de eerste vrouwelijke minister en de eerste vrouwelijke bankdirecteur.
Lees de verhalen over deze vrouwelijke pioniers

In de rubriek Bekende vrouwen kun je de biografieën lezen van bekende vrouwen in bijvoorbeeld de kunst en cultuur. De vrouwen die hierin zijn opgenomen zijn allen overleden.

Kijk ook eens in de volgende rubrieken:

Aletta van Nu

Atria wil met de Aletta’s van Nu, vrouwen van elke leeftijd laten zien dat zij hun dromen en ambities kunnen waarmaken. Net als Aletta Jacobs, die dankzij haar vastberadenheid als eerste vrouw in Nederland afstudeerde en arts werd, en zich actief inzette voor vrouwenrechten.
Lees de interviews met deze inspirerende vrouwen

Unforgettable Women

In de rubriek Unforgettable Women eerde Atria overleden uitzonderlijke vrouwen die zich hebben ingezet voor mensenrechten en/of vrouwenrechten. Sommige van deze vrouwen halen zelden het nieuws, maar zijn in hun moed ‘onvergetelijk’ inspirerend, bijvoorbeeld omdat zij met gevaar voor eigen leven streden voor hun rechten. Als kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis geeft Atria deze vrouwen een ereplaats, zodat ze niet vergeten worden.

 

Delen: