Meer vrouwen in de media

onderzoek Meer vrouwen in de media

Vrouwen komen minder vaak in de media dan mannen. Uit onderzoek van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) blijkt dat hun aandeel in tv-uitzendingen van de publieke omroep tussen 2010 en 2015 zelfs is gedaald. In opdracht van WOMEN Inc. zette Atria op een rij hoe het precies staat met de representatie van vrouwen. Hoe vaak verschijnen zij in de media, in welke rol en zijn er verschillen tussen diverse media (televisie, radio, kranten, online nieuwsbronnen, social media)?

Lees het onderzoek over representatie van vrouwen in de media

De expert is meestal een man

  • De ontwikkeling naar meer vrouwen in de media stagneert, zowel in Nederland als wereldwijd. Zo is het aandeel vrouwen in beeld bij de Publieke Omroep 35,4%.
  • Mannen komen relatief vaak als deskundige of beslisser in beeld: 88% van de experts in het nieuws is een man.
  • Intersectionele monitoring is vaak afwezig. Hierdoor is er bijvoorbeeld weinig zicht op de representatie van migrantenvrouwen in de media. Goed nieuws is dat er een leeftijdsgroep uitspringt waarbij de beeldvorming op televisie en in de krant wél representatief is: tieners tussen 13 en 18 jaar.

Systematisch onderzoek nodig

Uit de beschikbare cijfers blijkt dat de ontwikkeling in de richting van een evenredige representatie van vrouwen en van migrantenvrouwen stagneert. Daarom komt Atria tot de volgende aanbevelingen:

  • Instellen van een organisatie die regelmatig en systematisch zowel oude als nieuwe media monitort op gender en beeldvorming. En hierbij etniciteit en andere dimensies meeneemt.
  • In prestatieafspraken vastleggen van een maximum voor het aandeel (witte) mannen in de media.
  • Meer algemene middelen beschikbaar stellen voor zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek naar de representatie van vrouwen en migranten in de media. Verricht dit onderzoek zoveel mogelijk intersectioneel. Dus kijk bij vrouwen en mannen ook naar leeftijd en etniciteit. En bij migranten ook naar het verschil tussen vrouwen en mannen.
Delen:

Gerelateerde artikelen