Migratie en transnationalisme

Hieronder brengen we de veelstemmigheid van ervaringen van migratie, integratie en culturele eigenheid in beeld. De mogelijkheden van een multiculturele samenleving.
Door vrouwen aan het woord te laten die in etnische achtergrond, geboorteplaats, leeftijd en klasse van elkaar verschillen, wordt duidelijk dat er over deze vrouwen niet een verhaal te vertellen is, maar meerdere.
In het debat over internationale migratie en integratie keert steeds vaker het begrip 'transnationalisme' terug. Daarmee wordt bedoeld dat migranten georiënteerd zouden zijn en blijven op het land van herkomst.

Migratie en transnationalisme

Migratie en transnationalisme