Prioriteiten NGO’s voor CSW60

Prioriteiten NGO’s voor CSW60

De 60e zitting van de VN Commission on the Status of Women (CSW60) komt op een beslissend moment. De wereld beleeft de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Conflicten en klimaatverandering dwingen mensen hun huizen te verlaten. Vrede en veiligheid voor iedereen vormen een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Oorlog, conflicten en klimaatverandering raken vrouwen en kinderen onevenredig.

Duurzame ontwikkeling en vluchtelingencrisis

Nederlandse NGO’s hebben voor het Slotdocument van CSW60 een aantal prioriteiten benoemd rond de volgende thema’s:

  • Herbevestiging van bestaande internationale kaders voor vrouwenrechten en duurzame ontwikkeling en erkenning van de verbindingen hiertussen
  • Aanpakken van klimaatverandering betekent het empoweren van vrouwen
  • Genderperspectief op de vluchtelingencrisis

Deze prioriteiten zijn 11 februari 2016 door Atria, Nederlandse Vrouwenraad en WO=MEN aangeboden aan Jantina Walraven (Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Civil society priorities CSW60

CSW

De 60ste zitting van de VN-Commission on the Status of Women vindt plaats van 14 tot 24 maart 2016 in New York.
Thema’s:

  • Women’s empowerment and its link to sustainable development
  • The elimination and prevention of all forms of violence against women and girls

Atria houdt je op de hoogte

Via blogs houden we je op de hoogte van CSW60.

Delen:

Gerelateerde artikelen