Internationale bijeenkomst over gendergelijkheid en klimaatverandering

logo csw66

Klimaatactie is urgent en moet inclusief zijn. Daarom is de komende 66ste zitting van de UN Commission on the Status of Women (CSW) zo belangrijk. Tijdens deze internationale bijeenkomst, dit jaar van 14 – 25 maart 2022 in New York, staat gendergelijkheid & klimaatverandering, milieubescherming en rampenbestrijding centraal. 

CSW66

Tijdens twee weken onderhandelen regeringsleiders en –delegaties over een slotdocument. In die tekst staan bindende afspraken over verschillende onderwerpen die te maken hebben met gendergelijkheid & klimaatverandering, milieubescherming en rampenbestrijding.

Prioriteiten NGO’s

Atria is samen met WO=MEN in Nederland verantwoordelijk voor de coördinatie van de input van maatschappelijke organisaties. Nederland neemt, naast de officiële delegatieleden van de ministeries van OCW en BZ, ook een vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld mee naar New York. Dit jaar is dat Sanne van de Voort van Women Engage for a Common Future.

Inclusieve klimaatactie

Naast de fysieke onderhandelingen door de lidstaten zijn er tijdens de zitting ook virtuele interactieve dialogen, expert panels en online side events, waar duizenden activisten samen komen om hun verhalen te vertellen en oproepen doen voor inclusieve klimaatactie. Een lijst van relevante side events vind je op de website van WO=MEN.

Lees ook de aanbevelingen in ons rapport Gender en klimaat die zullen worden gebruikt als input voor de 66ste CSW-vergadering.

Delen:

Gerelateerde artikelen