Broek ‘10 jaar LOVER’

parel uit de collectie witte broek met in blauwe letters 10 jaar lover erop

In de collectie van Atria is een bijzonder kledingstuk te vinden. De broek met opdruk ‘10 jaar lover’ is gebruikt ter promotie van het tijdschrift.

10 jaar LOVER

‘10 jaar LOVER’ staat er in grote blauwe letters op deze witte broek gedrukt. De broek is waarschijnlijk gebruikt in de etalage van Athenaeum Nieuwscentrum ter promotie van LOVER in 1984. LOVER verscheen sinds 1974 driemaandelijks. De naam LOVER (uitspraak Lóóver) is een afkorting van het woord LiteratuurOVERzicht. Het tijdschrift wil alle verschenen nationale en internationale literatuur van de vrouwenbewegingen overzichtelijk samenbrengen en vindbaar maken.

In 1974 verschijnt LOVER voor het eerst als bijlage van de MVM-Nieuwsbrief. Na 2 keer als bijlage te zijn uitgegeven gaat het in datzelfde jaar als zelfstandig tijdschrift van start. De redactie bestaat op een enkele uitzondering na uit vrijwilligers en meestal volledig uit vrouwen.

Tijdschriften, signalementen en teksten

Vanaf het begin werd gekozen voor een indeling in drie overzichtelijke rubrieken. In het colofon van een van de eerste LOVERs is te lezen wat die rubrieken inhielden:

  • Teksten: recensies van belangrijke publicaties, literatuuroverzichten, “Zijwetenschap”
  • Signalementen: gerubriceerde vermeldingen van nieuwe publicaties
  • Tijdschriftenoverzichten: inhoudsopgave van voor de vrouwenbeweging belangrijke bladen in binnen- en buitenland en opgave van relevante artikelen uit Nederlandse opiniebladen

Door de grote toename aan feministische literatuur was een tijdschrift als LOVER erg welkom. Dat bleek ook uit de abonnementenaantallen, die in de beginjaren snel groeiden.

affiche lover tien jaar

Affiche 10 jaar LOVER

LOVER 10 jaar

Het 10-jarig jubileum van LOVER werd gevierd met een fototentoonstelling Tien jaar LOVER in Keizersgracht 10. Dat is het pand in Amsterdam waar LOVER sinds 1981 samen met het IAV, IDC, COC (Van Leeuwenbibliotheek) en SVBK gevestigd was. Ter ere van het  jubileum verscheen een ‘dubbeldik’ jubileumnummer, waarvoor Robertine Romeny een uitgebreid stuk schreef getiteld Hartstochtelijk, gedegen. Tien jaar tekstenbeleid. Daarin beschrijft ze dat LOVER diverse stromingen van het feminisme wil uitlichten. Toch voerde geen enkele stroming de boventoon.

‘Alle stromingen werden serieus genomen. We wilden juist van normeringen en patronen af, dus was een normerend feminisme verwerpelijk.’

Dat uitgangspunt lijkt in de 10 jaar van LOVERs bestaan niet veranderd. Wel constateren de redactieleden dat er véél meer publicaties voorhanden zijn om over te schrijven.

‘Als er een scriptie was, waren we zo blij dat erboven een juichende bespreking als kop stond: “over een uitstekende scriptie” (74/3), terwijl je nu verdrinkt in de scripties.’

medewerkers van het tijdschrift lover in 1981

Medewerkers van LOVER in 1981 , © Catrien Ariëns, Collectie IAV-Atria

LOVER toen en nu

Het 10-jarig bestaan van LOVER wordt opgevolgd door vele jubilea. Naast haar functie als ‘overzicht’ van publicaties over vrouwen en feministische onderwerpen baande LOVER ook een weg voor onervaren auteurs en onderzoekers. Zij konden in LOVER ervaring opdoen met het publiceren van hun teksten. Ten tijde van het 10-jarig jubileum was de aanvoer van publicaties en titels kennelijk erg groot. Wat dat betreft veranderde er na 1984 niet veel, maar de vraag naar een papieren literatuuroverzicht werd steeds minder. Inhoudelijk verandert het blad daardoor in de loop der tijd en wordt er meer gefocust op actuele discussies en feministische wetenschap. Desondanks bestaat LOVER op dit moment al meer dan 40 jaar. Sinds 2011 is LOVER volledig digitaal geworden.

Meer weten over LOVER

Naast deze bijzondere broek heeft Atria nog meer collectiestukken van LOVER in zijn archief en bibliotheek.  Alle tijdschriften zijn raadpleegbaar in de bibliotheek van Atria. Aan de hand van de papieren uitgaven van LOVER tussen 1974 en 2011 kan de ontwikkeling van het tijdschrift goed worden gevolgd. Daarnaast is het archief van LOVER ook beschikbaar bij Atria. Daarin zijn de ontwikkelingen van LOVER als organisatie terug te vinden.

Tip voor onderzoekers

Als je op zoekt bent naar informatie over personen en organisaties, zoek dan ook in onze objectencollectie. Atria heeft niet alleen boeken, tijdschriften en archieven, maar ook vele objecten die een belangrijke rol hebben gespeeld in de feministische propaganda. Bijvoorbeeld buttons en vaandels.

De textielcollectie van Atria is heel interessant en veelzijdig en vergt extra aandacht als het gaat om het behoud. Wil je het werk van Atria steunen?

Doneer aan het Aletta Jacobs Fonds

Inge van Vught is stagiair bij Atria en is bezig met het ontsluiten van het archief van tijdschrift LOVER.

Delen:

Gerelateerde artikelen