Winter School #1 Algemeen kiesrecht in Suriname

  • Locatie: Atria, bibliotheek
  • Datum:
  • Tijd: 19:30
  • Type: College + discussie
22 jan Winter School #1 Algemeen kiesrecht in Suriname

In 2019 is het 100 jaar geleden dat vrouwen voor het eerst mochten stemmen, nadat zij in 1917 passief kiesrecht verworven. Althans, dat was de situatie in Nederland. In 1919 bezat Nederland nog drie kolonies: Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Hoe verliep de strijd om algemeen kiesrecht in de voormalige koloniën? Hoe verhielden de situaties in de voormalige koloniën zich tot Nederland? Was er überhaupt sprake van een emancipatiebeweging? En zo ja, wat waren de verschillen in die bewegingen, en de overeenkomsten? Een blik op de geschiedenis van ‘ons’ algemeen kiesrecht is niet inclusief wanneer het enkel gaat over de situatie in Nederland. Het voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen maken onderdeel uit van deze geschiedenis.

In de winter van 2019 organiseert Atria voor de tweede keer een collegereeks genaamd de Winter School. Dit jaar toegespitst op het vrouwenkiesrecht in Nederland en haar voormalige koloniën.

Programma Winter School #1

Op 22 januari kijken we naar de situatie in Suriname, het algemeen kiesrecht werd pas in 1948 ingevoerd. Met een intro door Devika Partiman (StemopeenVrouw) en een beknopt college van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Rosemarijn Hoefte. Hierna gaan we met publiek en sprekers in gesprek over dit onderwerp. Tijd: 19:30 – 21:30 (inloop vanaf 19:15).

In Winter School #1 van dinsdag 22 januari wordt de situatie in Suriname belicht. In Winter School #2 van dinsdag 12 februari zoomen we in op de situatie in Nederlands-Indië, in de Winter School #3 van dinsdag 26 februari kijken we naar de Nederlandse Antillen.

Tickets

Tickets zijn €9,50 (regulier) of €7,50 (student) – exclusief servicekosten. -> https://bit.ly/2EEssEz 

Delen: