Training Genderscan voor ambtenaren

Training Genderscan voor ambtenaren

In deze training leer je een genderscan toepassen op beleid, om zo onderliggende stereotypen in beleid te herkennen, aan te passen en te voorkomen. Ook leer je beleid te formuleren dat bewust is van de verschillen tussen vrouwen, mannen en non-binaire personen en de verschillende posities die aan hen worden toegeschreven. Zo wordt beleid effectiever en draag je bij aan meer gendergelijkheid.

Aanbod

De genderscan is door Atria ontwikkeld in het kader van het strategische partnerschap Werk.en.de Toekomst
In 2022 mogen we de training 2 keer gratis aanbieden.

Doelgroep

Ambtenaren bij rijksoverheid, provincies en gemeenten

Oog voor gender bij sneeuwschuiven

Beleid kan soms namelijk ongewild en onbedoeld positiever uitpakken voor de ene groep dan voor de andere, bijvoorbeeld als er in beleid geen oog is voor gender. Hoe werkt dat? Wanneer het gaat over gendergelijkheid, is sneeuw waarschijnlijk niet het eerste waaraan je denkt. Toch hebben beide met elkaar te maken. In Zweden wordt sinds enige tijd de manier waarop lokale overheden sneeuwschuiven onderworpen aan een genderanalyse. Hierdoor zijn maatregelen ingevoerd om mannen en vrouwen gelijke toegang te geven tot de ‘buitenwereld’. Wat liet de genderscan zien? Wegen werden eerder vrijgemaakt van sneeuw dan stoepen en deze beslissing bleek in het nadeel van vrouwen. Want mannen gebruikten vaker de wegen. Vrouwen – en met name alleenstaande vrouwen – maakten vaker gebruik van stoepen, fietspaden en openbaar vervoer.

Met informatie uit de genderanalyse kun je nagaan of beleid in gelijke mate aan de verschillende behoeften, interesses en prioriteiten te goed komt. Als dat niet zo is, kan op basis hiervan een aanpak worden ontworpen waarin het verschil wordt verkleind of weggenomen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een andere prioriteitstelling, aanpak, budgettering of bewustwording.

Zelf genderstereotypering in beleid opsporen

Beleid dat geen oog heeft voor gender (genderneutraal beleid) of beleid dat stereotiepe denkbeelden en redeneringen bevat kan dus leiden tot het vergroten van ongelijkheid in de samenleving. Deze denkbeelden en redeneringen kunnen onbewust in (voorgesteld) beleid terecht komen, juist omdat stereotypen zo hardnekkig zijn.

Door het toepassen van de genderscan op beleid, kan je onderliggende stereotypen in beleid herkennen, aanpassen en voorkomen. Ook leer je beleid te formuleren dat bewust is van de verschillen tussen vrouwen en mannen, én de verschillende posities die aan hen worden toegeschreven. Door dit mee te nemen in (voorgenomen) beleid, ontstaat meer gelijkheid. Bovendien wordt beleid zo effectiever, worden, omdat het beter aansluit op de mensen voor wie het bedoelt is.

Leerdoelen

In deze training leer je de genderscan toe te passen.  Na afloop van de training:

  • heb je kennis van de relatie tussen genderstereotypering, beleid en regelgeving
  • heb je inzicht in het belang en de voordelen van beleid dat aandacht heeft voor gender
  • kun je onderliggende aannames in bestaand en voorgenomen beleid en regelgeving opsporen
  • kun je stereotype denkpatronen identificeren in de probleemanalyse, formulering en uitvoering van beleidsdoelen en – maatregelen
  • heb je kennis van maatregelen om stereotypen in aannames tegen te gaan

Belangstelling?

Heb je vragen over de training of interesse? Neem contact op met Franca Hehenkamp, via f.hehenkamp@atria.nl

Foto van Emiliano Vittoriosi op Unsplash

Delen:

Gerelateerde artikelen