corona en gender

Het belang van een genderperspectief op de effecten van het coronavirus wordt onderschat en kan grote gevolgen hebben. Het is van groot belang om bij het ontwikkelen van een vaccin tegen corona te zorgen dat er getest wordt op werkzaamheid en bijverschijnselen bij mannen én vrouwen. Alleenstaande ouders, vaak moeders, worden extra belast. Het risico op gendergerelateerd geweld neemt toe. De Covid-19 epidemie is een gevaar voor gelijkheid maar Atria zit niet stil. Laten we juist nu zorgende beroepen en rollen structureel en economisch herwaarderen!

corona en gender

corona en gender