De nieuwe mantelzorger m/v

beleidsbrief De nieuwe mantelzorger m/v

In deze publicatie brengt Atria de beleidsinformatie achter de ‘invoering’ van de participatiesamenleving in kaart vanuit de vraag: wat gaat de extra mantelzorg betekenen voor de emancipatie en de economische zelfstandigheid van vrouwen?

Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten van de participatiesamenleving, de decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning en de bezuinigingen op de thuiszorg voelbaar bij de hulpbehoevende burgers en hun zorgnetwerk. Onder andere komt dit tot uiting in rechtszaken die getroffen burgers voeren tegen hun eigen gemeente.

In deze genderanalyse van het huidige mantelzorgbeleid schetst Atria een kader voor nieuw beleidsonderzoek en voor een ‘gendersensitieve’ uitvoering door gemeenten van hun nieuwe taken in de ouderenzorg.

Delen:

Gerelateerde artikelen