Huwelijkse gevangenschap: wet in aantocht

Huwelijkse gevangeschap, vrouw achter jaloezie. Photocredits: Joshua Rawson Harris

Foto credits: Joshua Rawson Harris

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming komt met een wet die ervoor zorgt dat vooral vrouwen hun religieuze huwelijk sneller kunnen beëindigen. Ook als hun partner dat niet wil. Deze wet is een succes voor allen die zich hiervoor hebben ingezet: de onderzoekers van het onderzoek naar huwelijkse gevangenschap aan de Universiteit Maastricht – waar Atria als NWO-partner aan heeft bijgedragen – , de activisten van Femmes for Freedom en politici.

Twee nieuwe regels in het burgerlijk recht helpen vrouwen voortaan een religieus huwelijk te beëindigen als zij dat willen, maar hun partner weigert mee te werken.

Aanpassing

Het gaat om aanpassingen in zowel het Burgerlijk Wetboek (toevoeging tweede lid aan artikel 1:68 BW) als in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (toevoeging nieuw lid aan artikel 827 Rv). Hierdoor wordt het in de toekomst gemakkelijker voor mensen in huwelijkse gevangenschap om ofwel tijdens de burgerlijke echtscheidingsprocedure, maar ook in situaties zonder een burgerlijk huwelijk, via de rechter een bevel tot medewerking van de andere echtgenoot aan de religieuze huwelijksontbinding te verkrijgen.

Onderzoek naar beëindigen religieus huwelijk

In het NWO-onderzoeksproject Huwelijkse gevangenschap: bruggen bouwen tussen religie en recht van de Universiteit Maastricht is onderzoek gedaan naar mensen die hun religieuze huwelijk willen beëindigen, maar hierbij op obstakels stuiten. Doel van het project was:

  • inzichtelijk maken wat huwelijkse gevangenschap in Nederland inhoudt
  • juridische oplossingen – ook vanuit het perspectief van mensenrechten – vinden om huwelijkse gevangenschap te voorkomen of op te lossen
  • doelgroepen informeren en betrekken

Binnen het onderzoek werkte de Universiteit Maastricht samen met Atria, Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah (LWM).

Het onderzoeksproject heeft een cruciale bijdrage geleverd aan dit wetsvoorstel.

Lees verder:

Onderzoeken huwelijkse gevangenschap
Sneller einde aan huwelijkse gevangenschap

Delen:

Gerelateerde artikelen