CSW

Ieder jaar staat de Verenigde Naties een paar weken in het teken van vrouwen en meisjes. De VN-Commission on the Status of Women (CSW) komt dan bij elkaar en bespreekt gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes wereldwijd en maakt hierover bindende afspraken.

CSW
Gedurende twee weken onderhandelen regeringsleiders en –delegaties in New York over een slotdocument. In die tekst staan bindende afspraken over verschillende onderwerpen. Atria is samen met WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad in Nederland verantwoordelijk voor de coördinatie van input van maatschappelijke organisaties. Dat houdt o.a. in dat er, met bijdrage van allerlei organisaties die actief zijn op het gebied van emancipatie en mensenrechten, een document voor de Nederlandse regeringsdelegatie wordt opgesteld.

CSW