Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid

parel uit de collectie Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid

In 1901 werd het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (NBV) opgericht uit de winst van 20.000 gulden die de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 had opgebracht. Het bureau had als taak ‘verkenning, verruiming, en verbetering van het arbeidsterrein der Nederlandsche vrouw’. Twee belangrijke uitgaven waren de ‘Leidraden’ bij de beroepskeuze van meisjes en het ‘Vrouwenjaarboekje voor Nederland’. Het bureau verzamelde informatie over arbeid van vrouwen en speelde daarmee in haar kleine vijftigjarige bestaan een belangrijke rol in de vrouwenbeweging.

Affiche Nationale Vereniging met Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, Collectie IAV-Atria

Op deze foto uit 1914 staat de directie van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, links Marie Heinen (1881-1948, onderdirectrice)
en rechts Anna Polak (1874-1943, directrice).

Bron: Beeldarchief en archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid

Delen:

Gerelateerde artikelen