Mia Boissevain – biografie

Mia Boissevain – biografie

Beeld: kopie van foto van Mia Boissevain, 1910?, fotograaf onbekend, collectie IAV-Atria

Dierkundige en feminist, actief in de stijd voor vrouwenkiesrecht. Mede-organisator van de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’ en van het Internationaal congres van vrouwen in Den Haag (1915) tegen de oorlog. Mia Boissevains vader, Jan Boissevain, was afkomstig uit een rijk Amsterdams koopmansgeslacht. Haar moeder, Nella Brugmans (1838-1905), was dochter van een stadsadvocaat.

Wie: Mia Boissevain
Geboortedatum: 8 april 1878
Geboorteplaats: onbekend
Sterfdatum: 1959
Plaats van overlijden: onbekend
Alternatieve naam: Maria Boissevain

Het leven van Mia Boissevain

Mia studeerde plant- en dierkunde en specialiseerde zich in zoölogie. Op het zoölogisch laboratorium was ze het enige meisje. Ze promoveerde in 1903 in Zürich in de biologie op schelpdieren. Een door haar ontdekte schelpsoort is naar haar vernoemd: de ‘Dentalium entalis var. indicum Boissevain’. In Zürich was het studieklimaat voor vrouwen een stuk vriendelijker dan in Nederland en er studeerden veel buitenlandse vrouwen. Ze werkte na haar promotie als conservateure in het museum van Artis. Daarna deed ze een jaar zoölogisch onderzoek in München.

Boissevain was actief in de vrouwenkiesrechtstrijd. Ze zag vrouwenkiesrecht – naast de politieke partijstrijd – als het enige middel dat een einde kon maken aan allerlei wantoestanden waar vrouwen mee te maken hadden.

Samen met Rosa Manus runde ze een informatiestand voor de 1200 bezoekers uit 21 landen tijdens het derde internationale congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht in 1908 in het Concertgebouw te Amsterdam. Ze hielp ook bij de voorbereidingen. Daarna richtte ze samen met Rosa Manus de propagandacommissie op van de afdeling Amsterdam van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Tot 1912 was ze hier voorzittter van.

Tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913

Ze nam het initiatief tot de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’ en was voorzitter van het organiserend comité. Ze hield onder meer de openingstoespraak op de tentoonstelling. Vrouwenkiesrecht stond centraal in het programma. In 1911 nam ze samen met Aletta Jacobs en Rosa Manus deel aan het Internationale Congres van de Wereldbond voor Vrouwkiesrecht in Stockholm. Ook haar tante, Maria Boissevain-Pijnappel, was daar aanwezig, namens de Bond voor Vrouwenkiesrecht.

Het internationaal congres van de Wereldbond voor Vrouwkiesrecht van 1915 werd afgelast vanwege de Eerste Wereldoorlog. Op initatief van Aletta Jacobs werd een eigen internationaal congres georganiseerd van vrouwen tegen de oorlog. Dit vond plaats in Den Haag. Mia Boissevain zat in het organiserend comité. Uit het congres ontstond een nieuwe internationale vrouwenvredesbeweging: Women’s International League for Peace and Freedom.

Auteur biografie: Mariek Hilhorst

Publicaties van Mia Boissevain:

  • Een Amsterdamsche familie, 1930?
  • The woman’s movement in the Netherlands, 1915
  • Openingsrede: Mia Boissevain en Mevr. Roëll-de Vos van Steenwijk. Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913.

Literatuur over haar:

  • Interviews met merkwaardige personen van onzen tijd: Dr. Mia Boissevain over de tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 / Toos Brondgeest, 1913

Archieven: Archief Mia Boissevain

Delen:

Gerelateerde artikelen