Feminisme 18e eeuw en eerder

In de achttiende eeuw ontstonden in Europa verlichte ideeën over de inrichting van de maatschappij, waaronder de positie van de vrouw. Het feminisme, de maatschappelijke en politieke stroming die de emancipatie van vrouwen nastreeft, vindt zijn oorsprong in deze eeuw.

Feminisme 18e eeuw en eerder

De Verlichting

De Verlichting beslaat een periode van grofweg 1650 tot 1800. In deze periode ontstond een grote verandering in het denken van de mens in Europa. Het rationalistisch gelijkheidsdenken kreeg steeds meer voet aan de grond. Kritisch denken en zelfontplooiing van de mens werden aangemoedigd. De eerste kritische geluiden over de positie van de vrouw waren een feit.

Mary Wollstonecraft

De Britse Mary Wollstonecraft wordt door sommigen gezien als de grondlegger van het feminisme. Zij was schrijver en filosoof. In 1792 publiceerde zij het pamflet A Vindication of the Rights of Woman, dat nog altijd wordt gezien als het eerste feministische werk. Het was in die tijd uniek dat een vrouw schreef over haar eigen positie.

Olympe de Gouges

Een andere grondlegger van het feminisme is de Franse Olympe de Gouges. Zij publiceerde in 1791 de Verklaring van de rechten van de vrouw en de vrouwelijke burger. Dit was een kritische knipoog naar de Verklaring van de rechten van de mens en burger. In haar werk maakte zij zich sterk voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, maar bijvoorbeeld ook voor ongehuwde moeders.

Feminisme 18e eeuw en eerder