Transgender en beeldvorming

factsheet Transgender en beeldvorming

Transgender personen zijn in Nederland in relatief korte tijd veel zichtbaarder geworden in de media. Deze zichtbaarheid biedt kansen voor maatschappelijke bewustwording en acceptatie, maar brengt ook het risico van stereotypering met zich mee.

Om inzicht te krijgen in de beeldvorming van transgender mensen onderzocht Atria hoe in de afgelopen 25 jaar ‘de transgender’ een herkenbare, publieke figuur werd. Daarbij is gekeken naar algemene trends in de geschreven media, een selectie van drie dagbladen en twee recente televisieprogramma’s: Hij is een Zij (KRONCRV) en Love Me Gender (EO).

Factsheet Transgender en beeldvorming in Nederland

Delen:

Gerelateerde artikelen