CSW62 voorbereidingen in volle gang

blog CSW62 voorbereidingen in volle gang

Van 12 tot en met 23 maart zal de 62ste editie van de VN Commission on the Status of Women plaatsvinden in New York. Ook dit jaar zal Atria in samenwerking met WO=MEN de coördinatie van de input van het Nederlands maatschappelijk middenveld aan de regeringsdelegatie verzorgen. Het thema van de ‘Agreed Conclusions’ (het einddocument dat zal worden uit onderhandeld) is dit jaar:  uitdagingen en kansen in het bewerkstelligen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes op het platteland.

Op dinsdag 13 februari j.l. kwamen de regeringsdelegatie, en de vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties samen op het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in Den Haag voor de briefing ter voorbereiding op New York. Tijdens de bijeenkomst stelde de regeringsdelegatie zich voor aan het maatschappelijk middenveld en werd uiteengezet hoe de onderhandelingen en de coördinatie zullen verlopen. Daarna kregen de aanwezige vertegenwoordigers de gelegenheid om in een pitch van 1 minuut hun prioritaire thema’s voor CSW62 aan de regeringsdelegatie mee te geven. Aan de regeringsdelegatie vervolgens de taak om dit zo veel mogelijk mee te nemen in de onderhandelingen in New York.

Pitches voor CSW62

De nieuwe VN-Vrouwenvertegenwoordiger, Willemien Koning, verzorgde een korte inleiding met feiten en cijfers over vrouwen op het platteland, en waarom het belangrijk is dat hier aandacht aan wordt besteed tijdens de CSW. Vervolgens mochten afgevaardigden van de diverse NGO’s 1 minuut pitchen. Aangezien iedereen erg veel passie had over zijn of haar onderwerp, duurde het in de meeste gevallen wat langer dan een minuut, maar daar kwamen dan wel krachtige, inspirerende en overtuigende verhalen naar voren.

Bijvoorbeeld Chantal van den Bossche die namens WECF (Women Engage for a Common Future) sprak over het belang van 3 focus groepen: duurzame ontwikkeling, gezondheid & een gifvrij milieu en het zoeken van praktische oplossingen voor vrouwen op het platteland (denk bijvoorbeeld aan aparte vrouwentoiletten). Regina Smit (Vrouwenbelangen) noemde de waarde van toegang tot een goede internetverbinding en kennis hiervan voor vrouwen op het platteland, waarmee zij zich veel beter kunnen ontwikkelen en een sterkere positie kunnen vergaren. Namens Rutgers sprak Ilze Smit, en zij benadrukte het belang van het betrekken van mannen en jongens bij het verbeteren van de positie van vrouwen. Zonder hun medewerking gaat het niet lukken, zo stelde zij. Bertine Pries van AMREF Flying Doctors sloot zich hierbij aan.

Spannende onderhandelingen in New York

Bovenstaande is slechts een kleine selectie van de 12 pitches die zijn gehouden. De regeringsdelegatie liet weten blij te zijn met alle input, maar maakte ook duidelijk dat bij zulke grote onderhandelingen met zoveel verschillende partijen helaas niet alle punten het zullen halen. Wat er precies uit CSW62 zal gaan komen wordt nog spannend. Vanuit New York zal Atria over de voortgang en uitkomsten berichten!

Charlotte van Raay, stagiaire Onderzoek en Advies

Lees ook: Factsheet Commission on the Status of Women

Delen:

Gerelateerde artikelen