Mien Blomberg – biografie

biografie Wilhelmina Blombergplein Amsterdam bron: Wikipedia

Mien Blomberg was woningopzichteres en directrice van het Amsterdams Bouwfonds en de Bouwonderneming Jordaan.

Wie
: Mien Blomberg
Geboortedatum: 21 september 1908
Geboorteplaats: Haarlem, Nederland
Sterfdatum: 4 januari 1997
Plaats van overlijden: Amersfoort, Nederland
Alternatieve naam: Wilhelmina Carolina Blomberg

Het leven van Mien Blomberg

Mien Blomberg kwam uit een Haarlems onderwijzersgezin. Haar vader was een sociaal bewogen man. Blomberg volgde de school voor Maatschappelijk Werk en behaalde de diploma’s ‘Arbeidszaken’ en ‘Maatschappelijk Hulpbetoon’. Van 1935 tot 1945 was zij woninginspectrice bij de N.V. Bouwonderneming Jordaan. Deze bouwonderneming was in 1896 door Hélène Mercier en Arnoldus Kerdijk opgericht met als doel de slechtste delen van deze oude Amsterdamse volksbuurt te saneren. Aanvankelijk deed Blomberg dit werk als assistente van de eerste opzichteres van de Bouwonderneming, Louise Went (1865-1951).

Het werk van woningopzichteres hield meer in dan de huur ophalen en het onderhoud van de woningen controleren. De opzichteres moest ook aan arbeiders en hun gezinnen leren hoe zij zich als nette huurders dienden te gedragen. Naast deze wat bevoogdende taak, ging het in het beroep van woningopzichteres ook om maatschappelijk werk. In een boek ter ere van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging van Woningopzichteressen uit 1953 vertelde Blomberg dat het werk van woningopzichteres vaak ook inhield een luisterend oor te bieden aan de arbeidersvrouwen, wier emancipatie nog niet zover was voortgeschreden als die van intellectuele vrouwen. Arbeidersvrouwen hadden het soms erg moeilijk.

Na de oorlog verdween het beroep van woningopzichteres. Van 1945 tot 1973 was Mien Blomberg directrice van het Amsterdams Bouwfonds en van de Bouwonderneming Jordaan. Zij zette zich vooral in voor woningbouw voor alleenstaanden. Met name alleenstaande vrouwen hadden weinig mogelijkheden om goede huisvesting te vinden. Velen woonden hun leven lang bij een hospita. Zelf woonde Blomberg na de oorlog in ‘Het Nieuwe Huis’ op het Amsterdamse Roelof Hartplein. Het had als bijnaam ‘de laatste kans’, omdat het een gemengd huis voor alleenstaanden was. ‘Haar’ Amsterdams Bouwfonds realiseerde in 1963 het Louise Wenthuis voor alleenstaande vrouwen.

In 1985 publiceerde Blomberg een biografie over Louise Went, getiteld ‘Aan de bakermat van de Amsterdamse volkshuisvesting, Louise Went (1865-1951)’. In 1992 werd een Amsterdams plein naar Marie Blomberg vernoemd, op steenworp afstand van de Louise Wentstraat.

Bronvermelding:
Website: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland
50 jaar woningwerk in Nederland / Blomberg, Wilhelmina C. – Amsterdam : Vereeniging van Woningopzichteressen, 1953. – 23p.
Bevoogding was Blomberg vreemd / Arnoldussen, Paul. – In: Het Parool, 8 jan. 1997 (Biografische map 377)
‘Belachelijk dat mijn naam op een straatbordje prijkt’ / Lakmaker, Henriëtte. – In: Trouw, 15 dec.1992 (Biografische map 377)

Auteur biografie: Eva van der Plas

Publicaties van Mien Blomberg:

– Aan de bakermat van de Amsterdamse volkshuisvesting, Louise Went (1865-1951) / Wilhelmina C. Blomberg. – Amsterdam : Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting, 1985. – 159p.
– Louise van der Pek-Went, pionierster volkshuisvesting, mede oprichtster vereniging Amsterdams Bouwfonds / Wilhelmina C. Blomberg. – Amsterdam : Vereniging Amsterdams Bouwfonds, 1966. – 38 p.
– 50 Jaar woningwerk in Nederland / Wilhelmina C. Blomberg. – Amsterdam : Vereeniging van Woningopzichteressen, 1953. – 23p.

Archieven: Archief Wilhelmina Carolina Blomberg (1908-1997) (Atria)

Delen:

Gerelateerde artikelen