Corry Tendeloo, Indisch en strijdend voor gelijke rechten

Corry Tendeloo

Corry Tendeloo zette zich in voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In de jaren vijftig speelde zij een belangrijke politieke rol bij de afschaffing van het arbeidsverbod voor getrouwde ambtenaressen.

Motie Tendeloo

Corry Tendeloo was juriste van beroep en van 1945 tot 1956 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Haar naam is vooral bekend vanwege de naar haar vernoemde motie Tendeloo. Deze motie, die Tendeloo indiende op 13 september 1955, geldt als een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van vrouwenarbeid in Nederland. Met haar motie bestreed zij het Koninklijk Besluit waarin was vastgelegd dat vrouwen niet meer mochten werken zodra ze getrouwd waren. De motie haalde het met een zeer kleine meerderheid: 46 tegen 44 stemmen. Onder de voorstanders waren alle vrouwelijke kamerleden. Een jaar later, in 1956, werd de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw wettelijk opgeheven.
Tendeloo had een Indische achtergrond. Geboren in Tebing Tinggi op Sumatra, groeide zij op in een Nederlands gezin die de privileges genoot die thuishoren bij het leven van hogere bestuursambtenaren. Op vijfjarige leeftijd kwam zij naar Nederland. In hoeverre haar Indische verleden een rol heeft gespeeld bij haar feministische levensinstelling is moeilijk in te schatten. De vroegtijdige dood van haar vader en het feit dat haar moeder als alleenstaande vrouw met drie kinderen naar Nederland kwam om ze alhier een toekomstperspectief te bieden, zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van haar kritsiche maatschappijblik. In 1956 overleed Corry Tendeloo zij op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Bron:
Linders, A. De heren zijn blijkbaar allemaal bang : Mr. N.S.C. Tendeloo en de strijd voor vrouwenrechten in het krachtenveld van continuïteit en verandering 1945-1956 (1993)
– Linders, A. ‘Frappez, frappez toujours!’. N.S. Corry Tendeloo (1897-1956) en het feminisme in haar tijd (2003)
Websites:
https://socialhistory.org/bwsa/biografie/tendeloo
https://www.solidariteit.nl/nummers/100/De_heren_zijn_blijkbaar_allemaal_bang.html

Delen:

Gerelateerde artikelen