In Memoriam: Betty Hogeweg-de Haart

lotte jensen en mevrouw hogeweg-de-haart

Vandaag bereikte ons het nieuws dat mevrouw Betty Hogeweg-de Haart op 4 juni j.l. is overleden op een zeer respectabele leeftijd van 105 jaar. Atria staat stil bij haar overlijden en eert haar professionele loopbaan binnen de vrouwenbeweging met dit in memoriam.

Huiberta Petronella Hogeweg-de Haart is geboren op 12 juli 1916. Na de HBS studeert ze sociale geografie in Amsterdam. Ze is zich voor het eerst bewust van vrouwenemancipatie als ze een lezing hoort van Willemijn Posthumus-de Groot (één van de oprichters van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV), later Atria) bij de Amsterdamse Vrouwelijke Studentenvereniging.

In 1954 wordt mevrouw Hogeweg-de Haart gevraagd om secretaris van het bestuur van het IAV te worden. In 1955, 1956 en 1957 schrijft ze drie korte biografieën van Mienette Storm-van der Chijs, Anna Barbara van Meerten-Schilperoort en Catharina Felicia van Rees, uitgegeven door het IAV. Ze maakt de heropstart van het instituut en meerdere verhuizingen van dichtbij mee. Van 1962 tot 1970 is ze voorzitter van het bestuur. Tot haar pensionering in 1981 is ze directeur van het SWIDOC.

Atria is zeer dankbaar voor de bijdrage van Betty Hogeweg-de Haart aan de Nederlandse vrouwenemancipatie en haar inzet voor het IAV in het bijzonder. Onze gedachten gaan uit naar haar nabestaanden.

Foto: Lotte Jensen, filosofe (l) en mw. Hogeweg-de Haart (r) bij de presentatie van de 25e editie van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis “Reflecties bij 25 jaar vrouwengeschiedenis”, 2005, collectie IAV-Atria

Delen: