In Nederland wordt iedere 8 dagen een vrouw vermoord: Stop Femicide!

vrouwelijke etalagepoppen ingepakt met oranje stickers met teksten als "justice" en "Do not look away" en rode strepen en kruizen

Op 12 mei 2022 hadden ruim 3.400 personen de petitie Stop Femicide! ondertekend en is de petitie digitaal overhandigd aan de vaste Commissie voor OCW van de Tweede Kamer, met een afschrift aan de vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid. Op deze dag begon in de rechtbank Den Bosch de inhoudelijke behandeling van de moord op de 34-jarige Clarinda die vorig jaar september in Den Bosch werd doodgestoken door haar ex.

De petitie Stop Femicide! roept de Nederlandse regering op om de preventie van geweld tegen vrouwen een hogere prioriteit te geven. Er is een investering nodig in goede seksuele en relationele vorming op scholen én daarbuiten, met publiekscampagnes. Daarnaast roepen we op tot deskundigheidsbevordering bij politie en justitie rondom het onderwerp, dat jaarlijks aan gemiddeld 44 vrouwen het leven kost. De petitie is een initiatief van Atria, ondersteund door onder andere Bureau Clara Wichmann, Emancipator, Rutgers, Movisie, COC Nederland, UN Women Nederland, Nederlandse Vrouwen Raad, WOMEN Inc., Womens March the Netherlands, De Bovengrondse, AM | Talent dat het Maakt, Stem op een Vrouw en DAMN, HONEY.

Vrouwenmoord

In 1978 vond in Nederland het eerste grootschalige protest plaats tegen geweld tegen vrouwen. Naar schatting zijn er de afgelopen 30 jaar ruim 1.300 vrouwen in Nederland het slachtoffer geworden van femicide. In Nederland wordt er gemiddeld iedere 8 dagen een vrouw vermoord door (ex)partnergeweld. Het aantal vrouwen dat in de periode van 2016 – 2020 werd vermoord door een (ex)partner is 56%, terwijl dit bij de moord op een man 4% was (CBS). Bij een moord op een vrouw is er daarom sprake van een ander oogpunt. Gender vormt een motief.

Slachtoffers femicide

Ze heten Clarinda (34), Sandra (56), Elena (31), Lotte (14), Karina (38), Eva (28), Solaine (33), Raifa (37), Cindy (46), Alice (15), Gita (35), Elzbieta (41), Izabella (36), Naomi (36), Shelley (22), Esther (29), Dimi (30), Gea, Carolien (39), Diane (47), Willeke (40), Marjolein, Gina (26) en Gülcan (31).
Allemaal werden ze in het afgelopen jaar slachtoffer van femicide. De achtergronden van de slachtoffers zijn totaal verschillend. Femicide kent geen kleur, afkomst, sociale klasse, of religie. Deze slachtoffers hebben niets met elkaar gemeen, behalve iets essentieels: namelijk dat ze vrouw zijn.

Femicide

Femicide is een term die in Nederland nog maar weinig bekendheid heeft. En dat terwijl Nederland het qua femicide aantallen, per hoofd van de bevolking, slechter doet dan landen als Italië en Spanje.

“In deze landen is femicide veel bekender, omdat er aandacht voor is binnen de heersende machoculturen. Daar gaat men massaal de straat op na een femicide. Grootschalige protesten waren internationaal dan ook het begin van verandering en beleid.”

Dr. Kaouthar Darmoni, directeur Atria

Gender als motief

Nederland staat in Europa in de top 3 van landen waar femicide het meeste voorkomt, als je kijkt naar het aantal moorden afgezet tegen het aantal inwoners van een land.

“Hoewel er bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen worden omgebracht in Nederland, is de moord op vrouwen anders van aard. Waar het bij mannen vaker gaat om afrekeningen in het criminele circuit of uit de hand gelopen vechtpartijen, worden vrouwen vooral vermoord door hun (ex-)partners. Gender vormt een motief.”

Kaouthar Darmoni

Preventie vanuit het onderwijs en de overheid

Vanuit het onderwijs moet een bijdrage worden geleverd aan het voorkomen van femicide. Uit onderzoek van Atria en Rutgers blijkt dat een derde van de Nederlandse jongeren geweld onder bepaalde omstandigheden geoorloofd vindt. Zo vindt 1 op de 10 jongeren dat mannen hun vriendin mogen slaan om respect af te dwingen. We stellen dan ook dat geweld tegen vrouwen niet langer alleen het probleem van vrouwen en vrouwenorganisaties mag zijn.

“De daders van femicide zijn vaak mannen, maar niet alle mannen zijn daders. We hebben mannen nodig om hieruit te komen. Iédereen is nodig, in de strijd tegen femicide.”

Onderzoek laat ook zien dat veel gendergerelateerd geweld het gevolg is van genderstereotypen: diepgewortelde ideeën over vrouwelijkheid en mannelijkheid. Zoals het idee dat mannen stoer en dominant moeten zijn en vrouwen zorgzaam en onderdanig. Door in het onderwijs aandacht te besteden aan gezonde relationele vorming en het doorbreken van genderstereotiepe denkbeelden die een aanleiding vormen voor geweld, wordt er bijgedragen aan de preventie van geweld onder jongeren.

De overheid moet daarom meer investeren in goede seksuele en relationele vorming op school én daarbuiten. Wij pleiten ook voor meer publiekscampagnes om de opvattingen en beeldvorming rondom geweld tegen vrouwen in Nederland te verbeteren.

Veiligheid en justitie

Daarnaast pleiten we voor preventie vanuit veiligheid en justitie:

  • toevoegen van een module ‘femicide’ aan de initiële opleiding voor de politie
  • deskundigheidsbevordering van meldkamerfunctionarissen en van wijkteams
  • in alle Nederlandse provincies tenminste één politie-eenheid die specifiek de taak heeft om slachtoffers van (ex)partnergeweld te begeleiden en ondersteunen
  • uithuiszetting van veelplegers van geweld, oprichting van een instantie waar (potentiële) plegers van geweld terecht kunnen om een behandeltraject te kunnen volgen.

Elk leven van iemand die wordt vermoord is er één te veel. Alleen nu maakt de wet nog onderscheid in de strafmaat van verschillende moorden. Hierdoor worden veel daders van moord ten gevolge van (ex)partnergeweld berecht tot een minder lange straf én komt bovenal niet de noodzaak naar voren in het aanpakken van femicide bij veiligheid en justitie. Concreet eisen we een hogere strafmaat dan nu geldt voor doodslag.

Foto: Mika Baumeister op Unsplash

Delen:

Gerelateerde artikelen