Vacature: Data- en Informatiespecialist

vacature Vacature: Data- en Informatiespecialist

Atria, hét Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis zoekt een

Data- en Informatiespecialist (m/v/x, 28-32 uur p.w.)

Atria beheert en verzamelt het erfgoed van vrouwen en vrouwenbewegingen. We beheren o.a. het archief van Aletta Jacobs (UNESCO Memory of the World) en Dolle Mina.

Wil jij helpen onze collecties zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken voor eindgebruikers en hergebruik? Ben jij bekend met de uitdagingen en kansen van het digitaal-erfgoedveld? Word jij enthousiast van technische uitdagingen op het vlak van collectiebeheersystemen, datamapping, datatransformatie, collectiebeheersystemen, metadata standaarden, aggregatieplatformen en API’s? Ben jij goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van privacy- en veiligheid? Als Data- en Informatiespecialist ben je innovatief en creatief en is je belangrijkste taak de unieke collectie van Atria toekomstbestendig te maken en duurzaam te bewaren en het faciliteren van het ontsluiten van de collectie via verschillende kanalen.

Wie wij zijn

Wij zetten ons in voor een gendergelijke samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen krijgen. Mensen voelen zich verbonden met elkaar, zodat de lang bevochten mensenrechten daadwerkelijk in praktijk worden gebracht. Dit doen we door wereldwijd één van de oudste collecties en archieven over vrouwen en gender te verzamelen, te beheren en te delen.

Het archief en de bibliotheek van Atria bestaan sinds 1935 en deze historische collecties vormen een belangrijk onderdeel van Atria. Onze collectie bestaat uit tijdschriften, biografische knipselmappen, boeken, brochures, rapporten, scripties, Oral History interviews, beeld en audio items, objecten en documentatiemateriaal. De komende jaren zijn zowel reguliere digitalisering als duurzame digitale archivering belangrijke speerpunten. Atria neemt zoveel mogelijk deel aan landelijke en internationale digitaliseringsactiviteiten en probeert op innovatieve wijze bij te dragen aan de actuele beschikbaarstelling van haar (erfgoed)materiaal.

Ons motto ‘Sharing the past, debating the present and creating the future’ helpt hierin het verleden aan het heden te koppelen en de toekomst te creëren. Dit doet Atria op nationaal en internationaal niveau met een team van ongeveer 35 medewerkers.

De functie

De Data- en Informatiespecialist is een technische functie waarin datamanagement, support engineering en softwareontwikkeling worden gecombineerd.  De Data- en Informatiespecialist is primair verantwoordelijk voor de back-end data van de verschillende collecties binnen Atria. Hierbij ligt de nadruk op het zorgdragen voor kwaliteit van de data, maar ook optimalisatie en strategische ontwikkelingen.

Je draagt zorg voor het tot stand brengen en onderhouden van een digitale infrastructuur voor behoud, beheer en beschikbaarstelling van de digitale collectie. Je zorgt ervoor dat de (digitale) bibliotheek-, archief- en documentatiecollectie van Atria optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar is. Je werkt vanuit de bibliotheek en het archief in hartje Amsterdam én creëert een digitaal netwerk van nationale, en op termijn ook internationale, genderbronnen.

Na een grootschalige transitie naar een nieuw collectiebeheersysteem in 2021 zijn we klaar voor een volgende stap, namelijk het doorontwikkelen van dit systeem en het realiseren van een nieuwe opslaginrichting. Je speelt hierbij een belangrijke rol in het maken van de keuzes van data workflows. Je hebt hierbij de mogelijkheid systemen en koppelingen naar wens in te richten i.s.m. je team. Daarnaast staan optimalisatie en vindbaarheid hoog op de agenda. Jij gaat de data stromen bouwen, ontwerpen en uniformeren volgens op internationale standaarden gebaseerd collectiebeheer. Digitale duurzaamheid en beleidsvorming hieromtrent zullen ook onderdeel zijn van je takenpakket.

Je bent onderdeel van de afdeling Collecties, bestaande uit een team van archivarissen en informatiespecialisten en je wordt aangestuurd door de manager collecties. Ook werk je nauw samen met de web coördinator uit het team marketing, communicatie en fondsenwerving om onze collectie onder de aandacht van het publiek te brengen. Het kan ook voorkomen dat je de aansturing en begeleiding van een stagiaire op je neemt.

De kerntaken

 • Databasebeheer van het collectieregistratiesysteem Limb Gallery en het CRM-systeem (eindverantwoordelijk voor de inrichting, structuur van het systeem en de data, sturende adviesrol aan gebruikers (nieuwe medewerkers inwerken)
 • Zorgdragen en verantwoordelijk zijn voor een hoge datakwaliteit door het implementeren en volgen van in de erfgoedwereld gangbare standaarden (DERA, EAD, Dublin Core, EuropeanaData Model)
 • Verwerken, structureren en opschonen van datasets uit verschillende bronnen via geautomatiseerde methodes (o.a. door het verwerken van tabelgegevens en lijsten, en het schrijven van scripts)
 • Werken met OAI-PMH protocollen om gegevens te verzamelen en te verwerken in ons collectieplatform en andere digitale platforms die worden gebruikt door collega instellingen
 • Het procesmatig verwerken van data uit de archieven van Atria door middel van een end-to-end data pijplijn gebaseerd op XSLT en R scripts, gebruikmakend van data in EAD XML format
 • Technische begeleiding van implementatie van externe databases en thesauri
 • Troubleshooting van softwareproblemen, de oorzaak vinden en adviseren aan het externe software development team
 • Signaleren van groei en te verwachten groei in relatie tot digitale storage capaciteit (E-depot) alsmede adviseren over duurzaam beheer van digitaal materiaal (filetypes) en het gebruik van servers (AWS, S3)
 • Bewaken van de samenhang en kwaliteit tussen verschillende opslag- en informatiesystemen, hiervoor technisch en procesmatig een digitaliseringsplan schrijven en uitvoeren

Overige werkzaamheden

 • I.s.m. de medewerker digitaal erfgoed & informatiebeheer projectvoorstellen ontwikkelen voor digitaliseringsprojecten die de impact van de collecties vergroten, zoals het project Gender Heritage Connection
 • Ontwikkelen van toekomstbestendige planning en beleid t.a.v. het acquireren en duurzaam opslaan van digitale en digital born archieven
 • Ontwikkelingen bijhouden over veranderde protocollen en best practices in de erfgoedwereld op het gebied van de ontsluiting van de digitale collecties (hybride collectie) om zo bij te dragen aan de ontwikkeling en versterking van de digitale strategie van het archief & de bibliotheek
 • Adviseren van het onderzoeksteam m.b.t. datamanagement plannen

Jouw ervaring

 • Minimaal hbo-opleidings- en werkniveau
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie als Data- en Informatiespecialist
 • Je hebt ervaring met (duurzame) digitaliseringsprocessen, relationele databases, content managementsystemen en object-georiënteerd programmeren
 • Kennis van de recente ontwikkelingen op het gebied van digitaliseren en digitale duurzaamheid. Ervaring in de erfgoedwereld op dit terrein is een pré
 • Minimaal 2 jaar ervaring met data transformatie met R en XSLT (XSL- en shellscript), Python is een pré
 • Kennis van de systemen en technieken die wij gebruiken: XML, JSON, MySQL, Elasticsearch, EAD, METS, Dublin Core, ISAD(G)
 • Ervaring met troubleshooting en debugging
 • Ervaring met het ontwikkelen en mapping van end-to-end dataprocessen (data pipelines)
 • Ervaring met dataopslag technologieën (servers, FTP’s), data integriteit (back-ups) en data privacy (AVG)

Jouw eigenschappen

 • Goede communicatieve eigenschappen waarmee je een niet-technisch team kunt adviseren en meenemen in verschillende ICT technische besluiten
 • Je werkt graag projectmatig, kennis van Scrum, Agile of Prince2 is een pre
 • Je hebt haalt plezier uit het acquireren van nieuwe projectopdrachten en fondsenwerving
 • Je bent doel- en resultaatgericht, proactief, innovatief en stressbestendig
 • Je durft op te treden als een constructieve game changer
 • Je hebt een uitstekende Nederlandse en Engelse uitdrukkingsvaardigheid, zowel in woord als geschrift
 • En uiteraard heb je affiniteit met emancipatie, gender en diversiteit en met de wereld van het erfgoed

Wij bieden

 • Een dienstverband van 28-32 uur per week, voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging
 • Een salaris conform schaal 10 cao Sociaal Werk: minimaal € 3.142,- en maximaal € 4.712,-bruto per maand op basis van 36 uur, afhankelijk van kennis en ervaring.
 • Een Individueel Keuze Budget bestaande uit 8,11% vakantiegeld en een dertiende maand van 8,96% en een gedeeltelijke vergoeding van je reiskosten
 • Je bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • Met het Loopbaan Budget van 1,5% van je jaarsalaris is het mogelijk om een cursus, training of opleiding te volgen om de ontwikkeling in je functie of op persoonlijk vlak te stimuleren

De procedure

Als jij jezelf in deze rol en het gewenste profiel herkent en sterke affiniteit hebt met de missie van onze organisatie, ontvangen we graag een motivatiebrief en je cv. Deze zien we graag tegemoet in de mailbox van solliciteren@atria.nl en mag je richten aan Marieke van Meer. We reageren op de reacties en voeren de gesprekken op volgorde van binnenkomst. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Marieke van Meer, via m.vanmeer@atria.nl

Atria hanteert een diversiteitbeleid dat streeft naar een personele samenstelling die een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Gezien de huidige samenstelling van ons personeelsbestand geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een professional die onze organisatie kan verrijken met een meer diverse blik.

Delen:

Gerelateerde artikelen