Lopende projecten

Lopende projecten

Hier vind je een overzicht van onze lopende onderzoeks- en adviesprojecten.

toolkit onnodige sekseregistratie

Toolkit onnodige sekseregistratie

Veel organisaties registreren in hun contacten met burgers, consumenten of medewerkers de sekse van de persoon met wie ze te maken hebben. Vaak vanzelfsprekend zonder dat er goede redenen voor zijn. Wij spreken dan van onnodige sekseregistratie. Samen met Transgender Netwerk Nederland ontwikkelen we een Toolkit Onnodige Sekseregistratie om organisaties te inspireren en praktische oplossingen te bieden. De toolkit bestaat uit een interactief afwegingskader en per sector een handreiking: voor nationale overheid, gemeenten en bedrijven.
Opdrachtgever: ministerie van OCW

froukje gaasterland Meer info: Froukje Gaasterland

Landenexpert emancipatieontwikkelingen

Sinds 2016 is Atria Nederlands landenexpert op het gebied van emancipatieontwikkelingen ten behoeve van Fondazione Giaccomo Brodolini. Deze in Rome gevestigde organisatie voert het meerjarig Europees onderzoek Scientific analysis and advice on gender equality in the EU uit, in opdracht van de Europese Commissie. Hiervoor levert Atria maandelijkse updates over beleidsontwikkelingen, campagnes en onderzoek inzake gendergelijkheid in Nederland. Daarnaast verzorgen we halfjaarlijkse rapportages over de status quo van (beleid omtrent) gendergelijkheid in Nederland.
Opdrachtgever: Fondazione Giaccomo Brodolini

Lisanne Post Meer info: Lisanne Post

werkt de nieuwe toekomst en waarom

De Nieuwe Toekomst: effectonderzoek en procesevaluatie

De Nieuwe Toekomst is in 2012 door de Nederlandse vrouwenraad en de Federatie Opvang ontwikkeld. Het is op dit moment de enige interventie die zich specifiek richt op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt. Er zijn al een tiental gemeenten en opvangorganisaties die ervaring hebben met het uitvoeren van de interventie. In juni 2018 is de interventie erkend als ‘goed onderbouwd’ en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. De volgende stap is om te bewijzen dat de interventie effectief is. Om die reden is Atria in 2018 gestart met een effectonderzoek en procesevaluatie om de vraag ‘Werkt het en waarom?’ te beantwoorden.
Opdrachtgever: ZonMW

Suzanne Bouma Meer info: Suzanne Bouma

laarzen in een plas water effectiviteit make a move

Onderzoek naar effectiviteit Make a Move

Onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam en Atria onderzoeken de doeltreffendheid van twee programma’s om jongens seksueel wijzer en weerbaar te maken. Het gaat om twee programma’s van Rutgers: Make a Move en Make a Move +. Make a Move is een programma voor laagopgeleide jongens van 12 tot 18 jaar. Make a Move+ is een programma voor jongens met een licht verstandelijke beperking van 14 tot 21 jaar.
Opdrachtgever: ZonMW
Looptijd: 2020 – 2024

willemijn krebbekx Meer info: Willemijn Krebbekx

step up for gender equality CSW UN women

Input VN Commission on the Status of Women

Jaarlijks wordt tijdens een zitting van de UN Commission on the Status of Women (CSW) de balans opgemaakt van de implementatie van het Beijing Platform for Action. Dit is dé VN-blauwdruk voor vrouwenrechten waaraan 189 lidstaten zich in 1995 committeerden. WO=MEN en Atria zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de input van het Nederlands maatschappelijk middenveld. Die wordt gegeven aan de regeringsdelegatie die namens Nederland in New York onderhandelt over het slotdocument van de zitting. In deze zogenaamde Agreed Conclusions staan de nieuwe noodzakelijke stappen voor vooruitgang.
Opdrachtgever: ministerie van OCW

Lisanne Post Meer info: Lisanne Post

Contact

Met vragen over de projecten, maar ook voor nieuwe verzoeken kun je ons ook bereiken via onderzoekadvies@atria.nl.

Bekijk hier onze afgeronde onderzoeken en beleidsadviezen

Delen: