Suzanne Bouma

Suzanne Bouma is senior onderzoeker en betrokken bij veel onderzoeksprogramma’s die binnen Atria worden uitgevoerd. Suzanne voert daarnaast onderzoek uit op de thema’s huiselijk geweld, economische zelfstandigheid en diversiteit. Momenteel werkt Suzanne aan een grootschalig ZonMw-project waarin ze de effectiviteit van de interventie De Nieuwe Toekomst evalueert; een interventie die slachtoffers van huiselijk geweld begeleid naar (arbeids)participatie. Dit onderzoek staat tevens aan de basis van haar promotietraject aan de Universiteit van Amsterdam waarbij Suzanne de wijze waarop gemeenten, uitvoeringsorganisaties en de doelgroep zelf de waarde van werk voor vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt definiëren en wat dit betekent voor de ondersteuning die vrouwen ontvangen in de transitie naar betaald werk. Tevens voert ze in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit naar het verband tussen economische zelfstandigheid en huiselijk geweld.

Suzanne studeerde Religie en Levensbeschouwing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar master Islam in de Moderne Wereld behaalde ze aan de Universiteit Utrecht, waarna ze vervolgens een aantal jaren als beleidsonderzoeker bij Panteia (voorheen Research voor Beleid) heeft gewerkt. Bij Panteia heeft ze in opdracht van gemeenten, overheid en sectororganisaties diverse onderzoeksrapporten geschreven en specialiseerde ze zich op de thema’s integratie, emancipatie en (arbeids)participatie. Suzanne heeft ervaring met een verscheidenheid aan evaluatiemethoden en is sterk in het opzetten, uitvoeren en coördineren van mixed-methods onderzoek.

Thematische expertise

Veiligheid, diversiteit, arbeidsmarktparticipatie, economische zelfstandigheid

Methodische expertise

Wetenschappelijk onderzoek, toegepast onderzoek, evaluatieonderzoek (o.a. Realistic Evaluation, Theory of Change, quasi-experimenteel design), mixed-methods, kwalitatieve onderzoekmethodieken (literatuurstudie, interviews, focusgroepen, participerende observatie).

Mail Suzanne

Lopende onderzoeksprojecten

Recente publicaties

Opinie

Lezingen/workshops

Suzanne verzorgt lezingen en workshop op het gebied van economische zelfstandigheid en arbeidsmarktpositie vrouwen, in het algemeen en in het bijzonder van vrouwen met een migratieachtergrond, vluchtelingvrouwen en vrouwen die geweld hebben meegemaakt. Daarnaast verzorgt Suzanne lezingen over (keten)aanpak huiselijk geweld en kan ze op verzoek meer informatie vertrekken over het thema ‘islamitisch feminisme’.

Tevens heeft Suzanne de training ‘arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen’ mede-ontwikkeld. Deze training is gericht op klantmanagers, jobcoaches en mentors die vluchtelingenvrouwen naar taalverwerving, opleiding, activering en werk begeleiden. In de training geeft Atria uitleg over de positie van vrouwen in de herkomstlanden, de belemmeringen die ze tegenkomen op hun weg naar (arbeids)participatie in Nederland en hoe deze belemmeringen te reduceren.

suzanne bouma

Relevante publicaties en nieuws