Susanne Neugebauer

Susanne Neugebauer is archivaris. Zij houdt zich bezig met het verzamelen van archieven en egodocumenten, met de conservering, digitalisering en harvesting van archiefmateriaal en ook met  het beheer en de ontsluiting van born digital en social media archieven.
Voor specifieke begeleiding van archiefonderzoek en bruikleenvragen kun je bij haar terecht.

Mail Susanne

archivaris susanne neugebauer met publicatie De vrouw en haar bouw van Alette Jacobs