Susanne Neugebauer

Susanne Neugebauer is archivaris en volgt Annette Mevis vanaf oktober 2019 in haar functie als archivaris van Atria op. Zij houdt zich bezig met het verzamelen van archieven en egodocumenten, met de conservering, digitalisering en harvesting van archiefmateriaal en ook met  het beheer en de ontsluiting van born digital en social media archieven.
Voor specifieke begeleiding van archiefonderzoek en bruikleenvragen kun je nu ook bij haar terecht!

Mail Susanne

Susanne Neugebauer