Renée Römkens

Renée Römkens is bijzonder hoogleraar Gender based violence aan de Universiteit van Amsterdam, een leerstoel die is ingesteld door de UvA in samenspraak met de Raad van Toezicht van Atria. Ze was tot 1 oktober 2019 directeur/bestuurder van Atria. Renée Römkens studeerde criminologie en psychologie aan de Radboud Universiteit. Ze werkte als onderzoeker / gasthoogleraar in binnen- en buitenland: Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, New York University, Columbia University, University of Cape Town, University of the Western Cape, Universiteit Tilburg.

Haar proefschrift Gewoon geweld? (Universiteit van Amsterdam, 1992, cum laude) was het eerste onderzoek in Europa naar omvang, aard, achtergronden en gevolgen van geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties. Zij heeft veel gepubliceerd en deed diverse (Europese) onderzoeken naar wet- en regelgeving over geweld tegen vrouwen voor o.a. de Europese Commissie, Raad van Europa, EIGE (European Institute for Gender Equality) en als expert-lid van het European Network on Gender Expertise (ENEGE)).
Haar huidige onderzoek focust op de impact van internationale mensenrechten op beleid en regelgeving op het gebied van gender gerelateerd geweld.

List of publications

Mail Renée Römkens
Volg @rromkens op twitter

Renée Römkens

Relevante publicaties en nieuws