Lopende projecten

verschillende laptops op een tafel

Hier vind je een aantal van onze lopende onderzoeks- en adviesprojecten.

Act4Respect Unlimited

Doel van deze alliantie van Atria, COC Nederland en Rutger is het verminderen van seksueel geweld en (ex)partnergeweld tegen meisjes, jonge vrouwen en LHBTI+-personen door preventie. Met extra focus op cybergeweld. De alliantie gaat aan de slag met 3 programmalijnen:

  • een jongerencampagne gericht op het doorbreken van traditionele opvattingen over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen. Jongeren krijgen handvatten om stereotiepe opvattingen te bevragen en zelf hun positieve denkwijzen onder woorden te brengen.
  • opleiden van een groep ambassadeurs van professionals uit de jeugdzorg, jongerenwerk, justitie en veiligheid. Deze ambassadeurs worden experts op het gebied van seksueel geweld en (ex)partnergeweld binnen hun organisatie en gaan hun collega’s activeren om aan de slag te gaan met de preventie van seksueel geweld en (ex)partnergeweld.  
  • ontwikkelen van interventies voor specifieke (risico)groepen. Bijvoorbeeld lesprogramma’s of cursussen voor docenten en jongerenwerkers die gericht zijn op gedragsverandering. Wanneer jongeren leren wat zij prettig vinden in een (seksuele) relatie dan kunnen zij ook beter aangeven wanneer er over hun grenzen wordt gegaan. 

Opdrachtgever: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Looptijd: 2023 – 2027
Meer informatie: act4respect.nl

laarzen in een plas water effectiviteit make a move

Onderzoek naar effectiviteit Make a Move

Onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam en Atria onderzoeken de doeltreffendheid van twee programma’s om jongens seksueel wijzer en weerbaar te maken. Het gaat om twee programma’s van Rutgers: Make a Move en Make a Move +. Make a Move is een programma voor laagopgeleide jongens van 12 tot 18 jaar. Make a Move+ is een programma voor jongens met een licht verstandelijke beperking van 14 tot 21 jaar.
Opdrachtgever: ZonMW
Looptijd: 2020 – 2024

zwarte vrouw die 2 munten voor haar ogen houdt

Onderzoek naar versterken economische veerkracht van vrouwen

Atria doet mee aan de overkoepelende studie en twee van de drie living labs van een onderzoek naar het versterken van de economische veerkracht van vrouwen. Het programma wordt uitgevoerd door ZonMw en NWO en medegefinancierd door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Opdrachtgever: NWO
Looptijd: 2020 – 2024
Lees meer over het project Economische veerkracht van vrouwen

step up for gender equality CSW UN women

Input VN Commission on the Status of Women

Jaarlijks wordt tijdens een zitting van de UN Commission on the Status of Women (CSW) de balans opgemaakt van de implementatie van het Beijing Platform for Action. Dit is dé VN-blauwdruk voor vrouwenrechten waaraan 189 lidstaten zich in 1995 committeerden. WO=MEN en Atria zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de input van het Nederlands maatschappelijk middenveld. Die wordt gegeven aan de regeringsdelegatie die namens Nederland in New York onderhandelt over het slotdocument van de zitting. In deze zogenaamde Agreed Conclusions staan de nieuwe noodzakelijke stappen voor vooruitgang.
Opdrachtgever: ministerie van OCW
Lees meer over de CSW en onze input

Contact

Met vragen over de projecten, maar ook voor nieuwe verzoeken kun je ons ook bereiken via onderzoekadvies@atria.nl

Bekijk hier onze afgeronde onderzoeken en beleidsadviezen

Delen: